در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
امجدی، محمدحسن
استاد راهنما:
حشمت پور، محمدحسین
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
اکبریان، رضا
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه قم ، مرکز تربیت مدرس
تاريخ دفاع:
1380
واحد:
الهیات و معارف اسلامی
منبع:
irandoc.ac.ir
چکيده:

 مباحث این رساله کوشش مختصری است در باره بخشی از آنچه که در فلسفه اسلامی تحت عنوان الهیات بالمعنی الاخص خوانده می شود ، که در زمینه شناخت ذات حق تعالی می باشد. این مباحث در دو بخش تدوین شده است . بخش اول مشتمل بر مباحث معرفت شناسی ذات حق تعالی است . در این قسمت سعی شده است به مباحث و شبهاتی که در انکار شناخت خدا می انجامند، پرداخته و پاسخ آنها نیز از فلسفه اسلامی آورده شود . ریشه بسیاری از آن شبهات از فلسفه غرب نشات گرفته است ، و در این رساله تلاش شده است ابتدا ریشه و مبادی فلسفی این شبهات روشن شود و پس از تبیین موضع اختلاف ، با مبانی فلسفه اسلامی پاسخی متناسب به آنها داده شود. خصوصا از آثار گرانقدر علامه طباطبایی و استاد شهید مطهری ، بهره فراوان برده شده است .

 

کلمات کليدي:
خدا◄اسلام◄طباطبایی ، محمدحسین◄مطهری،مرتضی◄فلسفه اسلامی
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است