در
کتابخانه
بازدید : 53763تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مشكلات زیادی برای امیرالمؤمنین در خلافت پیش آمد. علت اساسی مطلب این بود كه عطف به ما سبق می كرد، نمی گفت بر گذشته ها صلوات، می گفت به گذشته ها هم كار دارم، گذشته است كه سازنده ی حال و استقبال است، بر روی پایه ی خراب و منحرف و فرسوده بنایی عالی و محكم نمی توان ساخت.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است