در
کتابخانه
بازدید : 147952تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
ط. نیروی اقناع فكری یعنی نیروی برهان و استدلال اصالت دارد. به عبارت دیگر، وجدان بشر چه از نظر فكری و چه از نظر گرایشهای متعالی انسانی نیرویی است اصیل و احیاناً حاكم بر مقتضیات مادی.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 430
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است