در
کتابخانه
بازدید : 149647تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
متقابلاً اصلاحات جزئی، گامهای التیام بخش و تسكین آلام اجتماع، خیانت و تخدیر و نارواست، سنگ در راه تكامل انداختن و در صف دشمنان تكامل وارد شدن است، زیرا گامهای اصلاحی و التیام بخش، شكاف را- ولو به طور موقت- كمتر می كند، از ناسازگاریها می كاهد و كمتر شدن شكاف و كاهش ناسازگاریها آهنگ مبارزه را كند می كند؛ كند شدن آهنگ مبارزه موجب تأخیر موعد جهش و انقلاب می گردد و تأخیر انقلاب مساوی است با توقف بیشتر جامعه در مرحله ی پیشین و عقب افتادن تكامل.
اینها نتایجی است كه از بینش ابزاری تاریخ گرفته می شود.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 422
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است