در
کتابخانه
بازدید : 51797تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اینها كه عرض كردم اشاره مختصری بود به تاریخ دور امر به معروف و نهی از منكر. حالا خوب است اشاره ای هم بشود به تاریخ نزدیك این اصل، یعنی تقریباً در یك قرن و در نیم قرن پیش. اینها را دیگر در كتابی به طور تفصیل ننوشته اند، چیزهایی است كه كم و بیش همه ما از پیرمردان و پدران خود شنیده ایم.

باید عرض كنم همان طور كه وقتی انسان به سفارشها و توصیه های پیشوایان دینی مراجعه می كند و یا به تاریخ دور این اصل مراجعه می كند متأثر و متأسف می شود كه چرا این اصل امروز عملی نیست، وقتی هم كه درباره منظره های هولناك و وحشیانه ای كه در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منكر پیدا می شده فكر می كند خدا را شكر می كند كه چه خوب شد كه این امر به معروف ها و نهی از منكرها
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 199
از بین رفت وای كاش اگر بقایایی هم دارد از بین برود. مظاهری در این اواخر به نام امر به معروف و نهی از منكر در زندگی اجتماعی ما پیدا شده كه باید گفت اگر معنای امر به معروف و نهی از منكر این است خوب است متروك بماند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است