در
کتابخانه
بازدید : 742532تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*اسلام اصل مساوات انسانها را در باره ی زن و مرد نیز رعایت كرده است.

*اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.

*اسلام نظریات تحقیرآمیزی كه نسبت به زن وجود داشته منسوخ كرده است.

*قرآن در داستانهای خود توازن را حفظ كرده، قهرمانان داستانها را منحصر به مردان نكرده است.

*زن اگر بخواهد از حقوقی مساوی با مرد بهره مند شود باید مشابهت حقوقی با مرد را از میان بردارد.

*علمای اسلام با تبیین اصل «عدل» پایه ی فلسفه ی حقوق را بنا نهادند.

*شرقی انسانیت را در گذشت و نیكی می بیند و غربی در به دست آوردن حقوق.

*اعلامیه ی حقوق بشر فلسفه است نه قانون، باید به تصدیق فیلسوفان برسد نه به تصویب نمایندگان.

*احترام به انسان كه اساس اعلامیه ی حقوق بشر است، از دیر زمان مورد تأیید شرق و اسلام است.

*دنیای غرب از طرفی تا آخرین حد ممكن مقام انسانی را پایین می آورد و از طرف دیگر به نام حقوق بشر اعلامیه ی بالا بلند صادر می كند.

*بیچارگیهای بشر امروز از آن است كه «خود» را از یاد برده است.

*احترام انسان با فلسفه ی شرق سازگار است نه با فلسفه ی غرب.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 127
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است