در
کتابخانه
بازدید : 570457تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
شما اگر امروز یك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسی او به اوج خود رسیده است تكلیف به ازدواج بكنید، به شما می خندند. همچنین است یك دختر محصل شانزده ساله. عملاً ممكن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مسؤولیت یك زندگی را- كه وظایف زیادی برای آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به فرزندان آینده شان ایجاد می كند- بپذیرند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است