در
کتابخانه
بازدید : 570454تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
چنانكه قبلاً دانستیم ازدواج دائم مسؤولیت و تكلیف بیشتری برای زوجین تولید می كند. به همین دلیل پسر یا دختری نمی توان یافت كه از اول بلوغ طبیعی كه تحت فشار غریزه قرار می گیرد آماده ی ازدواج دائم باشد. خاصیت عصر جدید این است كه فاصله ی بلوغ طبیعی را با بلوغ اجتماعی و قدرت تشكیل عائله زیادتر كرده است. اگر در دوران ساده ی قدیم یك پسربچه در سنین اوایل بلوغ طبیعی از عهده ی شغلی كه تا آخر عمر به عهده ی او گذاشته می شد بر می آمد، در دوران جدید ابداً امكان پذیر نیست. یك پسر موفق در دوران تحصیل كه دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تأخیر و رد شدن در امتحان آخر سال و یا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد، در 25 سالگی فارغ التحصیل می گردد و از این به بعد می تواند درآمدی داشته باشد. قطعاً سه چهار سال هم طول می كشد تا بتواند سر و سامان مختصری برای خود تهیه كند و آماده ی ازدواج دائم گردد. همچنین است یك دختر موفق كه دوران تحصیل را می خواهد طی كند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است