در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
آژند، ابوالفضل
استاد راهنما:
فیرحی، داود
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
لک زایی، نجف
رشته گرايش:
علوم سیاسی
استاد ناظر:
دانشگاه:
موسسه آموزش عالی باقرالعلوم
تاريخ دفاع:
1382
واحد:
منبع:
چکيده:


در این رساله، سوال اصلی عبارت است از اینکه: وجوه تشابه و تمایز در اندیشه های شمس الدین و مطهری راجع به عناصر نظری و عینی حکومت دینی چه می باشد. و اصولا تمایز این دو نظریه ناشی از چیست؟ در پاسخ به این سوال ما به دنبال تشابهات این دو نظریه می باشیم تا تمایزات آنها نیز مشخص شود به همین خاطر در این رساله د رمورد اصل حکومت و شک و ساختار حکومت در نظریات این دو متفکر تعمق و بررسی کرده ایم. که در مورد اصل حکومت هر دو از طرفداران وجود حکومت در جامعه دینی هستند و اعتقاد دارند که یکی از نیازهای هر اجتماعی داشتن حکومت برای نظم و سامان دادن به آن است. اما راجع به شکل حکومت در جامعه دینی به ویژه در زمان غیبت معصوم ، آنچه از نظریه شمس الدین بر می آید انتخاب حاکم و تعیین قلمرو حاکم بر عهده مرئم است . لذا نظریه ولایت امت بر خویش را مطرح می کند. ولی مطهری بر این اهتقاد است که رهبری جامعه از آن ولایت فقیه است که منصوب از طرف خداست و فقط نظارت بر جامعه دینی را دارد و دخالت در امور اجرایی ندارد و در امور اجرایی انتخاب حاکم به مردم داده شده است. به این ترتیب هر دو رای مردم را ملاک مشروعیت حاکمیت در زمان غیبت میداند. اما در حوزه شرعی مطهری اختیارات ولی فقیه را غیر از مسائل شرعی و فتوی در حوزه مسائل سیاسی به عنوان نظارت می داند در حالی که شمس الدین تنها اختیار بر صدور فتوی را برای ولی فقیه می داند و حق دخالت در امور سیاسی را نمی دهد. منبع :database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
ولایت فقیه◄حکومت دینی◄بررسی مقایسه ای◄فقه
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است