در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
محمدی احمدآبادی، ناصر
استاد راهنما:
شریعتمداری، علی
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
محقق داماد، مصطفی
رشته گرايش:
فلسفه تعلیم و تربیت
استاد ناظر:
دانشگاه:
تربیت معلم
تاريخ دفاع:
1381
واحد:
دانشکده علوم تربیتی
منبع:
چکيده:


تربیت دینی در کشور ما ، بعنوان یک کشور اسلامی ، دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای می باشد. اما علیرغم اهمیت آن ، متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده و تحقیقات و شواهد نشان دهنده سست شدن روز به روز ارزش ها و اعتقادات در بین جوانان و نوجوانان می باشد ضعف تربیت دینی در کشور ما بیش از آنکه نتیجه ماهیت پیچیده و دشوار دین و تربیت دینی باشد، ناشی از عدم پژوهش و فهم دقیق و صحیح از دین ، اصول و روشهای تربیت دینی می باشد. بررسی تطبیقی آرا و افکار فیلسوفان و متفکران می تواند ما را در این زمینه یاری دهد. منبع : database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
کانت، امانوئل◄مطهری، مرتضی◄تربیت دینی
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است