در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
عذرا ملک زادگان
استاد راهنما:
عباس همامی
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
عزیزالله افشار کرمانی
رشته گرايش:
فلسفه و معارف اسلامی
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه آزاد
تاريخ دفاع:
1381
واحد:
تهران
منبع:
منبع: kamyarsedaghat.blogfa.com
چکيده:


همواره یکی از دغدغه های اصلی دینداران این بوده که چگونه میتوان بین آموزه های دینی و تغییر و تحولات دانش بشری سازگاری ایجاد کرد - این امر آنان را واداشته که به احیاآ و بازسازی اندیشه دینی همت گمارند آنچه دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفته در واقع گرفته در واقع رفتن اقبال و مطهری به سوی ارائه راه حلهائی در زمینه آشتی بین عقل و وحی برمبنای ثابت بودن دین و فهم متغیر معرفت نسبت به آن است . آنان با نگرشی که نسبت به اصل اجتهاد در اسلام دارند، آنرا اصل پویایی میدانند که متناسب با فراورده های دانش بشری به نیازهای انسان (مادی - معنوی ) پاسخگو بوده و خواهد بود.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است