در
دانشنامه

این موضوع را در انجمن شهید مطهری دنبال کنید:

امام خمینی (ره)

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است