در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیا زن و مرد برابرند؟
پاسخ:

در نظام ارزشی اسلام زن و مرد در انسانیت یکسان بوده و هیچگونه تفاوتی ندارند تنها در نظام تکلیف، وظایف آنان دربعضی از امور متفاوت است. این تفاوت وظیفه و تکلیف عمدتا ناشی از تکوین و استعدادهای واقعی و طبیعی آنان است. برای آگاهی بیشتر می­توانید کتاب "زن در آئینه جمال و جلال" نوشته آیت الله جوادی آملی، یا کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" نوشته شهید مرتضی مطهری را  مطالعه فرمائید.


پایگاه حوزه3449-2، 3449-2
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است