در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
در مورد حکیم خیام در آثار شهید مطهری چه مطالبی ذکر شده است؟
پاسخ:

استاد مطهری حکیم عمر خیام را فیلسوف و ریاضی دانی برجسته می داند و معتقد است که اکثریت قریب به اتفاق اشعار منسوب به او از وی نیست و این اشعار چهره حقیقی او را وارونه ساخته است و از او چهره یک انسان شکاک و پوچگرا نمایش داده است.

برای آگاهی بیشتر ر.ک :

 1- خدمات متقابل اسلام و ایران، ج 1، ص 556 - 557

2- عدل الهی، شهید مطهری


مرکز پاسخ دهنده: مرکز فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است