در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
اینکه نشر کتب ضلال در اسلام ممنوع است، آیا این بدان معناست که از نشر کتبی که از این دسته اند جلوگیری یا این کتب سانسور شود؟
پاسخ:

 

استاد شهید کتب را در این موضوع دو دسته می دانند:

یکی کتاب هایی که ولو ضد دین، ضد اسلام، ضد خداست ولی بر اساس یک منطق است، واقعا یک کسی به یک طرز تفکر خاصی رسیده، طرز تفکر خودش را دارد عرضه می دارد که این امر زیاد است، یعنی ما واقعا احساس می کنیم که بعضی افرادبر ضد خدا، بر ضد اسلام، بر ضد پیغمبر حرف می زنند ولی در حرف زدن خودشان صداقت دارند یعنی این گونه فکر می کنند، این است که راه مبارزه با او ارشاد و هدایت و منطق صحیح عرضه کردن است. ولی در دسته دوم مسئله این نیست، مسئله اغفال و دروغ است... (اینکه اجازه بدهیم دروغ ها در میان مردم پخش شود) خیانت به مردمِ دیگر است.. دروغ و خیانت را باید سانسور کرد. به نام آزادی فکر و عقیده، نباید آزادی دروغ در میان مردم رایج شود. آیا منطقی است که دروغ و جعل و افترا در میان مردم رایج باشد؟ [1]

پایگاه شهید مطهری ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است