در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
وقتی من کتاب حجاب شهید مطهری را خواندم ، نوشته بود: اگر مقدار کمی از موی سر خانم ها بیرون باشد، اشکال ندارد، ولی این مطلب را به عموم اعلام نکرده اند، چون ممکن است زنان ـ مخصوصاً دخترها ـ سوء استفاده کنند و موهای خود را با قصد و به مقدار زیاد بیرون بگذارند. آیا آن چه در کتاب حجاب بیان شده ، صحیح است و تا چه حد؟
پاسخ:

 

 

 

مسأله حجاب و پوشش زنان ، یکی از مسائلی است که در قرآن کریم مطرح شده است و آیات متعددی در این مورد وجود دارد، مانند آیه 31 سوره نور و آیه 59 و 60 سوره احزاب .

"یـَاَیهَا النَّبی ُّ قُل لأِ زوَجِکَ وبَناتِکَ ونِسأِ المُؤمِنین َ یدنین َ عَلَیهِن َّ مِن جَلـَبیبِهِن َّ ذَلِکَ اَدنی َ اَن یعرَفن َ فَلایؤذَین َ وکان َ اللّه ُ غَفورًا رَحیمـًا [1] ، ای پیامبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو که روسری های خویش را به خود نزدیک سازند؛ این کار برای این که شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند نزدیک تر است و خدا آمرزنده و مهربان است ."

آن چه از کتاب شهید مطهری نقل کرده اید، در کتاب "مسأله حجاب " وجود ندارد. شهید مطهری در مورد حدود پوشش زنان به صراحت می گوید: "در این که پوشانیدن غیر وجه و کفین بر زن واجب است از لحاظ فقه اسلام هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. این قسمت جزء ضروریات و مسلمات است ، نه از نظر قرآن و حدیث و نه از نظر فتاوا، در این باره اختلاف و تشکیکی وجود ندارد. آن چه مورد بحث است ، پوشش چهره و دست ها تا مچ است .[2]

به نظر شهید مطهری پوشاندن گردی صورت و دست ها تا مچ ، بر زنان واجب نیست و آنچه بیان نموده اند این است که در عصر اخیر صاحبان فتوا، به صراحت نگفته اند، پوشاندن صورت و دست ها تا مچ واجب نیست و گفته اند: احوط پوشاندن آن ها است . و به تعبیر ایشان ، صاحبان فتوا، این حکم را کتمان کرده اند. ایشان کتمان این حکم را نمی پسندد. [3][1] - احزاب ،59،

[2] - مسأله حجاب ، شهید مطهری ، ص 164، انتشارات صدرا

[3] - عنوان کتمان یا اظهار از کتاب مسئله حجاب . مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج19، ص: 561

پایگاه شهید مطهری ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است