در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
دکتر شریعتی و استاد مطهری در نظر مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارند؟
پاسخ:

 

 

شما می توانید این موضوع را  از طریق مصاحبه های معظم له با جراید کشور در اوایل انقلاب ردیابی کنید. آن چه اجمالاً می توان از آنها برداشت کرد این است که دکتر شریعتی خدمات مثبتی در بیداری اسلامی دانشجویان و انجام پاره ای از اصلاحات در روند روشنفکری انجام داده است. در عین حال آرای او گرفتار پاره ای از اشتباهات نیز می باشد. شهید مطهری در نظر ایشان همان جایگاهی را دارد که حضرت امام(ره) نسبت به وی ابراز داشته اند؛ یعنی، متفکری ارزشمند که از بهترین هادیان فکری جوانان جامعه ما می باشند.

مراجعه شود به : نظر رهبری راجع به شریعتی و مقالاتی راجع به شریعتی

 

 


مرکز فرهنگی نهاد رهبری و دانشگاه ها ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است