در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
لطفاً کتاب های در رابطه با شبهات مسیحیت و پاسخ به آنها از دیدگاه اسلام معرفی نمائید؟
پاسخ:

در دو مقوله می توان کتاب معرفی نمود :  

اول : کتاب های که در رابطه با شبهات مسیحیت از طرف خود مسیحیان نوشته و در آنها یک سری مطالبی را علیه اسلام بیان شده است 1. کتابی که کشیش جرجیس سایل (صال) انگلیسی نوشته و شخصی با نام مستعار هاشم عربی آن را به عربی ترجمه کرده است و کتاب عنوان مستقلی نداشته و حتی از چاپخانه و محل چاپ اسم برده نشده است و به این عنوان منتشر شده که این مقاله ای است راجع به اسلام که جرجیس صال انگلیسی متولد قرن هفدهم میلادی که زادگاه و محل نشو و نمای او انگلستان بوده، نوشته است و هاشم عربی که ساکن بلاد فرنگ بوده آن را به عربی ترجمه کرده است و مترجم مقاله مستقلی به آخر آن افزوده و در اثنای مقاله نیز پاورقی هایی اضافه کرده است.

2. کتاب دیگری که در این رابطه نوشته شده کتابی با نام مستعار «الهدایه» که مؤلف آن ناشناخته است بنا به قولی نوشته جمعی از مسیحیان است این کتاب در چهارصد نسخه به سال 19000 به طبع رسیده است. [1]

دوم : کتاب های که شبهات مسیحیت را پاسخ داده است 1. «الهدی الی دین المصطفی» که مرحوم محقق شهیر محمد جواد بلاغی نجفی که از محدود محققان است که علاوه بر زبان عربی به زبان های انگلیسی و فارسی تسلط کامل داشته است او از برجسته ترین علما و فقهای امامیه و جامع علوم عقلی و نقلی بوده است که در سال 1352 وفات یافته است. ایشان دو کتابی را که شبهات مسیحیت در آن مطرح شده مطالعه کرده و کتاب «الهدی الی دین المصطفی» را در دو جلد در پاسخ آنها می نویسد، جلد اول کتاب مزبور توسط آقای سید احمد صفای ترجمه و تحت عنوان «اسلام آئین برگزیده نشر آفاق در سال 1360 منتشر می شود امّا متأسفانه جلد دوّم آن کتاب هنوز ترجمه نشده است.

دیگر از کتاب هایی که بعضی از شبهات مسیحیت را مطرح کرده و به آنها پاسخ گفته است از این قرار است:

1. سیری در سیره نبوی شهید مرتضی مطهری که در صفحه 244 به بعد شبهات مسیحیت را مطرح و آن را پاسخ گفته است.

2. تعلیم و تربیت در اسلام، مرتضی مطهری ص 327 به بعد

3. خاتمیت، مرتضی مطهری، ص 16 به بعد.

4. جهاد، مرتضی مطهری، ص 12 به بعد.

5. آشنایی با قرآن، ج 4، ص 35 به بعد.

البتّه کتاب های دیگری هم است که به بعضی شبهات مسیحیت پرداخته است، در بعضی از آثار مؤلفین معاصر که لازم به یادآوری نیست.[1] - بلاغی، محمد جواد، الهدی الی دین المصطفی، انتشارات نشر آفاق، 1360، ص 36.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است