در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
با توجه به اینکه آثار شهید مطهری(ره) مربوط به سال‏ها پیش است، آیا بهتر نیست به آثار اندیشمندان و نظریه‏پردازان معاصر بپردازیم؟
پاسخ:

 

از ویژگی‏های آثار شهید مطهری(ره) این است که شیوه‏ی به روز بودن و ناظر به زمانه بودن را به صورت مستمر و جدّی به همراه دارد و این رویکرد را نیز به مخاطب خود می ‏آموزد. به عنوان مثال در بحث قیام عاشورا و نهضت حسینی تصریح می‏ کند که: «شمر امروز موشه دایان است. شمر هزار و سیصد سال پیش مرد، شمر امروز را بشناس [1] ، اگر به مباحث حقوق زن در اسلام وارد می ‏شود، اساس بحث را بر مبنای «اسلام و تجدّد» می‏گذارد، سپس بر اساس این مبنا با توجّه به ثابتات و متغیّرات زمانه به موضوع می‏پردازد. شاید به دلیل همین ویژگیِ آثار این اندیشمند شهید باشد که پس از چند دهه که از خلق بعضی از آثار ایشان می‏گذرد، هنوز به جامعیّت و خوبی بعضی از آن آثار، مجموعه ‏ای خلق نشده است و گویی بعضی مطالب را برای وضع همین امروز جامعه ‏ی ما بیان داشته است...[2][1] - استاد مطهری، حماسه  حسینی، انتشارات صدرا، 1371، ج 2، ص 168

[2] - ارجاع به طرح مطالعاتی آثار شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع)

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است