در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیا شهید مطهری در رابطه با شبهات مسیحیت و پاسخ به آنها از دیدگاه اسلام مطالب دارند ؟
پاسخ:

1- سیری در سیرة نبوی ص 244 به بعد

2- تعلیم و تربیت در اسلام، مرتضی مطهری ص 327 به بعد

3- خاتمیت، مرتضی مطهری، ص 16 به بعد.

4- جهاد، مرتضی مطهری، ص 12 به بعد.

5- آشنایی با قرآن، ج 4، ص 35 به بعد.

 


پاسخ : مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است