در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیا مهریه ریشه اسلامی دارد؟
پاسخ:

 

 

 شهید مطهری در بحث فلسفه حقیقی مهر می فرماید:

به عقیده ما پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه‏ ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است...

استاد شهید پس از تبیین موضوع در ادامه با عنوان مهر در قرآن بیان می دارد:  

کاری که قرآن کرد این بود مهر را به حالت فطری آن برگردانید. قرآن کریم با لطایف و ظرافت بی ‏نظیری می‏ گوید: «و اتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»[1] یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه و پیشکشی است از جانب شما به آنها، به خودشان بدهید.

قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:

اولًا با نام «صدُقه» (به ضم دال) یاد کرده است نه با نام «مهر». صدقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق یا صدقه گفته می ‏شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضی مفسرین مانند صاحب کشّاف به این نکته تصریح کرده‏ اند؛ همچنان که بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدَقه (بفتح دال) را صدقه گفته‏ اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هُنَّ) به این کلمه می ‏خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر؛ مهر مزد بزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست. سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملًا تصریح می‏ کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد[2]

منبع:

 انجمن سایت شهید مطهری


[1] - مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهری، ج‏19، ص: 200

[2]- نساء/ 4

 

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است