در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیا راست است که زن وفا ندارد؟ پیمان محبت زن سست است؟ به عشق زن نباید اعتماد کرد؟
پاسخ:

 

این، هم راست است و هم دروغ. راست است اگر عشق از زن شروع شود. اگر زنی ابتدا عاشق مردی بشود و به او دل ببندد آتشش زود سرد می‏شود. به چنین عشقی نباید اعتماد کرد. اما دروغ است در صورتی که عشق آتشین زن به صورت عکس العملی از عشق صادقانه مردی و به عنوان پاسخگویی به عشق راستین پیدا شده باشد. اینچنین عشقی عملًا مستبعد است که فسخ بشود، مگر آنکه عشق مرد به سردی بگراید و البته در این صورت عشق زن تمام می‏شود. عشق فطری زن همین نوع از عشق است.

شهرت زن به بی‏وفایی در عشق های نوع اول است و ستایش هایی که از وفاداری زن شده مربوط به عشق های نوع دوم است‏.[1]

 

منبع:

 

انجمن سایت شهید مطهری

 

 

 

 

 [1] - مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهری ج‏19 ص 207


،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است