در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
همان گونه که می دانیم در اسلام تعدد زوجات مباح است، دوست دارم بپرسم که آیا شرایطی هست که نباید چند همسری انجام پذیرد؟
پاسخ:


در اسلام تعدد زوجات مباح است ولی از یک طرف محدود است، یعنی اسلام به یکنفر اجازه نداده است بیش از چهار زن داشته باشد.[1] و از طرف دیگر آن را مشروط به شرایطی نموده است, شرط اول و مهم عدالت است، یعنی اجازه نمی دهد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت بگیرد.

قران کریم در کمال صراحت فرمود:

"فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده[2] اگر بیم دارید که عدالت نکنید یعنی اگر به خود اطمینان ندارید که با عدالت رفتار کنید، پس به یکی اکتفا کنید.[3]    

گذشته از شرط عدالت، شرایط  و تکالیف دیگری نیز متوجه فرد است. همه می دانیم که زن مطلقا یک سلسله حقوق مالی و استمتاعی به عهده مرد دارد، مردی حق دارد آهنگ چند همسری کند که امکانات مالی او به او اجازه این کار را بدهد.

امکانات جسمی و غریزی نیز به نوبه خود شرط و واجب دیگری است.[4] 

بنابر این احتمال دارد از نظر این شخص عالمی که ممانعت می کند، این فردی که خواهان ازدواج مجدد است، واجد شرایط لازم نباشد.

 

 [1] - نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری ص 351.

[2] - سوره نساء آیه 3.

[3] - نظام حقوق زن در اسلام، مطهری ص 352.

[4] - همان، ص 357.


پایگاه حوزه6352، 6352
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است