در
آرشیو خبر
721 مورد
بازدید : 6751      تاریخ درج : 1391/11/8
مشارکت کنید
برای ارسال خبر کلیک کنید

اعلام زمان جدید برگزاری همایش اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری
منبع خبر:
motahari.ir

همزمان با شصتمین سالگرد انتشار کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی، همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد شهید مطهری را با فراخوان مقاله با محوریت اندیشه های فلسفی شهید مطهری برگزار می کند

مهلت ارسال چکیده مقالات اول اسفند 1391 و مهلت ارسال اصل مقالات، ابتدای خرداد 1392 می باشد این همایش در آبان ماه 1392 برگزار می گردد.

موضوعات همایش

موضوعات عام

 - فلسفه اسلامی، علامه طباطبایی و شهید مطهری

- جایگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در تفکر فلسفی معاصر

- استاد مطهری به مثابه فیلسوفی اثرگذار (چرایی/ چگونگی)

- جایگاه فلسفه در اندیشه شهید مطهری

- جایگاه عرفان در اندیشه فلسفی شهید مطهری

- سیر اندیشه فلسفی استاد مطهری از اصول فلسفه تا شرح مبسوط منظومه

- نوآوریهای فلسفی استاد در اصول فلسفه، شرح منظومه عربی، درسهای شفا و ...

- مقایسه روش و آرای استاد و صدرالمتألهین

- مقایسه روش و آرای استاد و حاج ملاهادی سبزواری

- مقایسه روش و آرای استاد و علامه طباطبایی

- مقایسه روش و آرای استاد و سایر شاگردان برجسته علامه

- مقایسه روش و آرای فلسفی استاد و فیلسوفان جدید غربی

- رویکرد تطبیقی در اندیشه فلسفی استاد

- نگاه تاریخی در سیره فلسفی استاد مطهری

- مطهری و مخالفان فلسفه

- ویژگی های تقریر فلسفی شهید مطهری

- شیوه مواجهه شهید مطهری با فلسفه غرب

و ...

موضوعات خاص

 • خداشناسی

- امکان و چگونگی تصور/ توصیف خدا

- امکان، ضرورت و آثار تفکر درباره خدا

- خداشناسی فطری

- براهین اثبات وجود خدا (برهان های هدایت، صدیقین، وجودی، ..)

- براهین توحید (برهان تمانع، فرجه و ...)

- برهان نظم و بررسی نقدها

- شناخت خدا از راه طبیعت

- اوصاف خدا (علم، عنایت، حکمت و ...)

- عدل الهی و بررسی نقدها

- خدا و مسأله شر

- اراده الهی و اراده انسان

و ...

 • منطق و معرفت شناسی

- چیستی معرفت      

- نسبت معرفت شناسی با علوم دیگر 

- رابطه منطق و معرفت شناسی

- ملاک بداهت تصوری و تصدیقی از دیدگاه شهید مطهری

- نسبت معرفت شناسی و هستی شناسی 

- جایگاه فطرت در معرفت شناسی شهید مطهری

- معقولات ثانیه منطقی/ فلسفی و جایگاه آن در معرفت شناسی استاد

- تأثیر عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر معرفت

- شهید مطهری و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

- اصالت حس و عقل در تصورات و تصدیقات

- واقع و نفس الامر

- مطابقت در (بدیهیات، وجود ذهنی و ...)

- مطابقت علم و نظریه تطابق عوالم

- کارکردهای عقل نظری از نظر شهید مطهری

- جایگاه علم حصولی و علم حضوری در معرفت شناسی

-  مفهوم کلی و اسم گرایی (نومینالیسم)

-   ملاک صدق و کذب قضایا

-   نقد حس گرایی و تحصل گرایی (پوزیتویسم)

-  نقد شکاکیت

-  امکان و مبادی معرفت تصدیقی

- جایگاه اصل امتناع تناقض و اصل هوهویت

-  رابطه معنای حرفی با معنای اسمی و مسئله شناخت

-  عقل و بدیهیات اولیه

-  قلمرو شناخت

-  پیدایش کثرت در ادراکات

-  ملاک علم حصولی و علم حضوری

- جایگاه حس در شناخت

- امکان تعریف اشیاء

- تصور و تصدیق

- قضیة حقیقیه، خارجیه و ذهنیه

- حمل اولی و حمل شایع

- اجزای قضیه

- نقد تصویر رایج از کلیات خمس با توجه به اصالت وجود

و ...

 • هستی شناسی

- لوازم قول به اصالت وجود

- علت و تقسیمات آن

- برهان تضایف بر اتحاد عاقل و معقول

- اعتبارات ماهیت

- ربط متغیر به ثابت

- رابطه امکان ذاتی و امکان استعدادی

- حرکت توسطیه و قطعیه

 - حرکت و تکامل

- لوازم اصالت ماهیت

- ماده اولی و ثانیه

- احکام عدم

- حرکت در حرکت

- جسم در فلسفه و فیزیک

- هیولی و حرکت جوهری

و ...

نحوه تنظیم، ارسال و شرایط اولیه پذیرش آثار

- تنها مقالاتی پذیرفته می شوند که در چهار محور فوق بوده و اندیشه های استاد مطهری در آنها تنها محور و یا یکی از محورهای اصلی باشد.

- مقالات در محیط word  تایپ شده و از طریق وب سایت ، پست الکترونیک و یا از طریق  پست به همراه سی دی ، به دبیرخانه همایش ارسال گردد.

- مقالات حداکثر  در 22 صفحه 300 کلمه ای تنظیم شده و همراه با مشخصات علمی نویسنده فرستاده شود.

- چکیده مقاله ها حداکثر در 150 کلمه ( شامل کلید واژه ها ) تنظیم گردد.

- مقالات به هر یک از سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی پذیرفته می شود.

- مقالات برتر در مجموعه مقالات همایش منتشر شده و به مقالات ممتاز حق التالیف تعلق می گیرد.

- مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری منتشر شده  یا در دست انتشار باشند.

- مقالات دریافت شده مسترد نخواهند شد.

مهلت ارسال چکیده :  اول اسفند 1391

مهلت ارسال اصل مقاله :  اول خرداد 1392

نشانی دبیرخانه : 

تهران ، بلوار میرداماد ، مقابل برج نادر ، پلاک  183

قم ، بلوار عطاران بین کوچه 8 و 10 ، پلاک 134

پست الکترونیک : icmpv@motahari.ir

تلفن : 02512935691   ،  02512935690

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است