در
آرشیو خبر
721 مورد
بازدید : 2970      تاریخ درج : 1390/2/14
مشارکت کنید
برای ارسال خبر کلیک کنید


منبع خبر:

حجت الاسلام بهروز محمدی منفرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان داشت: استاد مطهری دانشمندی است که تلاش کرد فلسفه را از حالت انتزاعی بیرون بیاورد و آن را کاربردی کند.

 

* استاد مطهری و دانش فلسفه

 

وی بیان داشت: ملاصدار و ابن سینا دانشمندانی بزرگ با کتاب هایی گرانسنگ هستند که سال ها کتاب هایشان برای نقد و نظر کابرد داشت اما استاد مطهری با کوشش خود فلسفه را به درون جامعه کشاند.

 

این استاد علوم عقلی بیان داشت: علامه مطهری، حکمت متعالیه را برای استفاده در جامعه و مبارزه با التقاط استفاده کردند.

 

* استاد شهید و تولید علوم انسانی اسلامی

 

وی با اشاره به نقش بارز استاد مطهری در تولید علم و دانش اظهار داشت: برخی مباحث علمی در جامعه غربی وجود داشت که در فضای اسلامی یا وجود نداشت یا اینکه مورد توجه نبود با این حال شهید مطهری تلاش کرد این علوم را با نگاه به گفتمان اسلامی وارد فضای جامعه کند.

 

این محقق علوم اسلامی، اظهار داشت: مباحثی همچون معرفت شناسی، فلسفه تاریخ، از مباحث کمرنگ در فضای گفتمانی اسلامی بود که استاد مطهری آن ها را مطالعه کردند و با زبان و ادبیات اسلام آن را تغییر دادند.

 

وی بیان داشت: استاد مطهری در بحث معرفت شناسی، شناخت شناسی را مطرح کرده و به بیان شاخه های گوناگون آن می پردازند.

 

این محقق علوم اسلامی بیان داشت: استاد مطهری آراء غربی را به خوبی شناخته بود اما هیچ گاه تحت تاثیر قرار نگرفت بلکه با پردازش درست و نقد آگاهانه، به تولید محتوای اسلامی پرداخت.

 

* شهید مطهری و رسالت تبلیغی

 

وی اظهار داشت: استاد مطهری رسالت اصلی خود را نجات بخشی دانشجویان از افکار انحرافی و التقاطی می دانست و در زمانی که حزب توده و مارکسیسم خیلی در جوانان نفوذ داشتند، استاد ضرورت را احساس کرد که به سنگر دانشگاه برود و در مقابل دشمنان فکری مقاومت کند.

 

وی گفت: دغدغه عملی شدن احکام اسلامی از سوی استاد مطهری موجب شد تا بنیان های فکری نظام اسلامی ایران ایجاد شود.

 

این پژوهشگر علوم عقلی بیان داشت: استاد شهید نه تنها با افکار نادرست با روش علمی و استدلالی مخالفت می کرد بلکه جایگزین ها و نهادهای مشابه را در اندیشه اسلامی بازگو می کرد.

 

این محقق علوم اسلامی بیان داشت: استاد مطهری به خاطر احساس وظیفه راهی دانشگاه شدند و مساله معیشت برایشان مطرح نبود.

 

* استاد شهید و مبارزه فکری، فرهنگی

 

و ی بیان داشت: استاد مطهری سعی در پیراستن اسلام از خرافه و معرفی اسلام ناب به مردم داشت و تلاش می کرد تا اسلام حقیقی را برای عموم مردم تشریح کند که کتاب حماسه حسینی نمونه بارز آن است.

 

این استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: استاد مطهری تک بعدی نبود بلکه داری تفکری چندگانه بود و با مجموع معارف اسلام همچون دانش های اعتقادی، عرفانی، فقهی، سیاسی آشنا بود.

 

این محقق علوم اسلامی بیان داشت: استاد مطهری همواره مطالب خود را با ادله و استدلال بیان می کرد و راه فهم را برای مخاطبین باز می کرد.

 

وی بین داشت: شهید مطهری در زمان خویش با دو طیف عمده مجامع روشنفکری و جریان متحجران داخلی روبرو بود و برای هویدا کردن اسلام واقعی، از هیچ کوششی دریغ نکرد.

 

این نویسنده بخشی از کتاب چلچراغ اظهار داشت: در مجموعه کتاب های چهل گانه چلچراغ که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده تلاش شده است نا افکار شهید مطهری به صورت الگویی تبیین و تشریح شود.


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است