در
بازدید : 47225      تاریخ درج : 1391/2/21
 

آیةالله محقق، در قم نیز از محضر استاتید و آیات عظام كسب فیض نمود كه نام تعدادی از آنها از این قرار است:

1 - آیةالله میر سید علی یثربی كاشانی( متوفای 1380ه.ق)

2 -آیةالله سید محمد تقی خوانساری( متوفای ) 1371

3 - آیةالله میرزا محمد همدانی( متوفای 1365ه.ق)

4- آیت الله سید ابولحسن رفیعی قزوینی

5 -آیةالله حاج سید محمد حجّت كوه كمری ( متوفای ) 1372

6 - آیةالله حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی( متوفای ) 1355

آیةالله مؤسس به این شاگرد عنایت خاص داشت و با داشتن چنین شاگردانی به آینده حوزه علمیه قم دلگرم و امیدوار بود. همین عنایت استاد و موقعیت ممتاز علمی و تقوایی وی سبب شد كه مرحوم آیةالله حائری وی را به دامادی خود بپذیرد و از آن روز به لقب داماد مشهور و معروف گردید.[i]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [i]ستارگان حرم شماره 2

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است