در
بازدید : 47232      تاریخ درج : 1391/2/21
 

مرحوم آقای داماد در سال 1341 ه.ق در سن 16 سالگی درست یك سال پس از تأسیس حوزه علمیه قم به دست مبارك آیةالله حائری یزدی، با راهنمایی استاد به قم مهاجرت نمود.

عنایت خاصی كه مرحوم حاج شیخ غلامرضا، موقع بدرقه شاگردش مبذول داشت به اندازه ای جالب بود كه نظیرش كمتر دیده شده است. آنگونه كه استاد معظم حاج آقا موسی شبیری زنجانی دامةافاضاته نقل می فرمود: مرحوم آقای داماد وقتی كیفیت آمدن استادش به گاراژ برای بدرقه و كندن لباس و جوراب و پوشاندن آنها بر وی را متذكر می شد اشك در چشمانش حلقه می زد.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است