در
بازدید : 42228      تاریخ درج : 1390/2/24
 

 

آیت ‏اللّه آشتیانی آثار متعددی در فقه و اصول و فلسفه و حكمت و عرفان از خود به یادگار گذاشته است كه بسیاری از آن‏ها هنوز به چاپ نرسیده است. لذا مناسب است اهل فن به این مهم اقدام ورزند و آثار با ارزش آن حكیم فرزانه را كه از ذخائر با ارزش معارف اسلامی است احیاء كنند.

تألیفات ایشان به این شرح است:

1 - حاشیه بر مكاسب شیخ انصاری (ره)

2 - حاشیه بر كفایة الاصول‏

3 - حاشیه بر فرائد الاصول‏

4 - تعليقه بر حكمت منظومه سبزوارى، طهران، 1352.

5 - تعلیقه بر منطق منظومه سبزواری‏ [1]

6 - تعلیقه بر اسفار اربعه

7 - تعلیقه بر اشارات بوعلی‏

8 - تعلیقه بر فصوص فارابی‏

9 - تعلیقه بر شفاء بوعلی‏

10 - تعلیقه بر فصوص ابن عربی‏

11 - تعلیقه بر مصباح الانس‏

12 - اساس التوحید [2]

13 - رساله‏ای در علم اجمالی و طلب و اراده‏

14 - رساله در اثبات معراج جسمانی‏

15 - رساله‏ای در اثبات معاد جسمانی‏

16 - رساله‏ای در شق القمر

17 - شرح حدیث عمران صابی‏

18 - شرح بر مشكلات حافظ

19 - ترجمه‏ای بر اشارات بوعلی‏

20 - ترجمه اسفار اربعه‏

21 - رساله‏ای در حقیقت كتاب و میزان به مذاق عرفا، ط تهران، 1352

23 - رساله‏ای در جبر و تفویض‏[1] - سید جلال الدین آشتیانی نوشته‏اند: «تعلیقات آن بزرگوار، بهترین تعلیقه بر شرح منظومه است.»( اساس التوحید، ص 1، مقدمه سيد جلال الدين آشتيانى.)

[2] -، ط تهران، دانشگاه تهران. این كتاب كه قبلاً با مقدمه آقای منوچهر صدوقی سُها چاپ شده بود اخیراً با مقدمه و تصحیح آیت‏اللّه سید جلال الدین آشتیانی مجدداً به چاپ رسیده است.

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است