در
بازدید : 59697      تاریخ درج : 1390/2/24
 
نام شخصیت : علامه سید جلال الدین آشتیانی

 

استاد علامه سیّد جلال الدین آشتیانی ، به راستی یکی از مفاخر جهان تشیع است که در عصر حاضر در جهت نشر اندیشه های اسلامی از خود اهتمامی قابل أرج نشان داد و با قریب نیم قرن تدریس فلسفه و عرفان و تربیت ده ها شاگرد در حوزه و دانشگاه و نیز با تألیف و شرح و ترجمه و حاشیه بر آثار معروف فلسفی و عرفانی و تنقیح برخی کتب مأخذ، در ردیف اندیشمندان نامدار شیعه ، قرار گرفته است .

استاد علامه سید جلال الدین آشتیانی مدتی در درس مطول شهید مطهری شرکت کرده بود و استصحاب رسائل را نیز نزد آن استاد فراگرفته  و در زمره شاگردان آن شهید فقید بوده اند. نگاهی هر چند کوتاه بر زندگی پر بار علامه آشتیانی، ارزشمند و مغتنم خواهد بود.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است