در
بازدید : 123250      تاریخ درج : 1389/9/6
 


قسمتی از مصاحبه با دكتر شهید بهشتی بعد از انقلاب

 

آقای دكتر بفرمائید كه چند خواهر و برادر هستید و آیا پدر و مادرتان در قید حیات هستند یا خیر؟ و اگر مرحوم شده اند چه تأثیری در زندگی شما داشته است؟

خانواده ما سه فرزند داشت كه من و دو خواهرم هستیم و هم اكنون هر دو خواهرم هستند ولی پدرم در سال 1341 به رحمت ایزدی پیوست و مادرم هنوز در قید حیات است مرگ پدر در زندگی ما جز یك تأثیر عاطفی و یك مقدار بار مسئولیت مادر و خواهر تأثیر دیگری نداشت، تأثیر شكننده ای نداشت، البته از نظر عاطفی چرا بسیار ناراحت شدم ولی چنان نبود كه در شیوه زندگی من تأثیر بگذارد و آن موقع من ازدواج كرده و دارای فرزند هم بودم.

چه سالی ازدواج كردید و چند فرزند دارید؟

اردیبهشت سال 1331 ازدواج كردم با یكی از بستگانم كه او هم از یك خانواده روحانی است و ثمره ازدواجمان تا امروز، 29 سال زندگی مشترك با سختی ها و آسایش ها و تلخی ها و شادیها بوده چون همسر من همه جا همراه من بوده، در خارج همینطور در اینجا همینطور و چهار فرزند دو پسر و دو دختر.[1][1] - www.tebyan.net


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است