در
بازدید : 398163      تاریخ درج : 1389/7/21
Skip Navigation Links.
 

 

مشایخ اجازه روایت حدیث و اساتید  امام :[1]

*آقاشیخ جعفر و مرحوم میرزا محمود (افتخار العلماء) درس هاى ابتدایى

* مرحوم حاج میرزا محمد مهدى (دایى) مقدمات

*مرحوم آقاى نجفى خمینى (منطق)

*مرحوم پسندیده، (سیوطى و شرح باب حادى عشر ومنطق و مقداری از مطول ) }تصویر{

*مرحوم آقا شیخ محمد على بروجردى (مطول)

*مرحوم آقا شیخ محمد گلپایگانى (منطق)

*مرحوم آقا عباس اراكى (شرح لمعه)

* مرحوم ادیب تهرانى موسوم به آقا میرزا محمد على (تتمه مطول )

* آیت الله آقا شیخ ابوالقاسم قمی

*مقداری از سطح را نزد مرحوم آقای حاج سید محمد تقی خوانساری  و بیشتر مرحله سطح تا آخر آن را  نزد مرحوم آقا میرزا سید علی یثربی كاشانی  به تحصیل علوم پرداختند.

*شیخ عبد الكریم حایرى  {تصویر}

اساتید فلسفه امام:

*سید ابوالحسن رفیعی قزوینی (هیئت و حساب) {تصویر}

*میرزا علی اكبر مدرس یزدی (هیئت و حساب ) {تصویر}

*آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی (فلسفه غرب)[2] 

اساتید عرفانی و اخلاقی روح الله:

*مرحوم میرزا محمد علی شاه آبادی(قدس سره) {تصویر }

* مرحوم میرزا جواد آقا ملكی تبریزی (قدس سره) {تصویر }

 

دوستان سلوكی و هم دوره های امام:

مرحوم آیت الله بهاء الدینی {تصویر}

مرحوم آیت الله معلم دامغانی  {تصویر}

 [1] - در كتاب  شخصیت و دیدگاه های فقهی امام خمینی ره، ص 33 و 34. اساتید امام را این گونه بیان میكند:

آقا روح الله از سنین كودكی با هوشی سرشار به خواندن و نوشتن و فراگیری ادبیات فارسی نزد میرزا محمود افتخار العلماء، ملا ابوالقاسم و شیخ جعفر پرداخت. آنگاه به تحصیل علوم اسلامی پرداخت؛ علوم مقدماتی حوزه های دینی از قبیل صرف و نحو و منطق را نزد اساتیدی نظیر شیخ جعفر، میرزا محمود افتخار العلماء، حاج میرزا محمد مهدی، حاج میرزا رضا نجفی و برادر بزرگ شان آیت الله سید مرتضی پسندیده تا سال 1338 ه.ق آموخت. پس از آن در سال 1339 ه.ق و هجرت به اراك در مدت یك سال نزد آقا شیخ محمد علی بروجردی و آقا شیخ محمد گلپایگانی به تحصیل پرداخت. ادامه دروس سطح حوزه را پس از مهاجرت به قم در سال 1340 ه.ق نزد اساتیدی چون میرزا محمد علی ادیب تهرانی، آقا عباس اراكی، آیت الله سید محمد تقی خوانساری و آیت الله سید علی یثربی كاشانی به پایان رسانید. سپس به مدت یازده سال در دروس خارج فقه و اصول حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی شركت جست و بدین وسیله پایه¬های علمی و مبانی اصولی و فقهی خود را تكمیل نموده، به درجه اجتهاد نایل گردید. 

معظم له همزمان با گذراندن دوره فقه و اصول، به فراگیری ریاضیات، هیأت، فلسفه، حكمت و عرفان پرداخت و در این زمینه ها از محضر بزرگانی همچون حاج سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، آقا میرزا علی اكبر حكمی یزدی، آقا شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی، آیت الله حاج میرزا جواد ملكی تبریزی و آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی بهره ها برد.

گفتنی است كه پس از وفات مرحوم آیت الله العظمی حائری یزدی كه آیت الله بروجردی به قم آمد، به منظور تقویت ایشان در دروس ایشان شركت می كرد و گویا پس از این تاریخ در درس دیگری حاضر نشده باشد.

[2] - فصل نامه حضور ج 8 ص 330.


کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است