در
Skip Navigation Links.
Expand فعالیت های انجام شده در رابطه با موضوع شهید مطهریفعالیت های انجام شده در رابطه با موضوع شهید مطهری
Expand معرفیمعرفی
Expand معاونت آموزشمعاونت آموزش
معاونت اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
معاونت فرهنگی تربیتى
معاونت پژوهش
Expand مراكز وابستهمراكز وابسته
Expand گروه های موسسهگروه های موسسه
 

تلفن: 2113435-0251

پست الكترونیك: sharifi1738@yahoo.com

دورنگار: 2936052-0251

یكی از اهداف اصلی مؤسسه، پژوهش و تحقیق پیرامون معارف اسلامی به ویژه در قلمرو علوم انسانی به منظور استخراج، تبیین و نشر معارف و ارزش‌های اسلامی و نظریه‌پردازی و تولید علوم انسانی با رویكرد اسلامی است.

برای رسیدن به این هدف، معاونت پژوهش با همكاری نزدیك به دویست محقق و عضو هیأت علمی (در قالب گروه‌های پژوهشی اقتصاد، تاریخ، تفسیر و علوم قرآن، جامعه‌شناسى، حقوق، روان‌شناسى، عرفان، علوم تربیتى، علوم سیاسى، فلسفه، كلام و مدیریت) به پژوهش‌های بنیادین و كاربردی می‌پردازد.

این معاونت از چهار مدیریت تشكیل شده است.

    * مدیریت امور پژوهشی

    * مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهش

    * مدیریت تدوین متون

    * مدیریت پشتیبانی محققین

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است