در
Skip Navigation Links.
Expand فعالیت های انجام شده در رابطه با موضوع شهید مطهریفعالیت های انجام شده در رابطه با موضوع شهید مطهری
Expand معرفیمعرفی
Expand معاونت آموزشمعاونت آموزش
معاونت اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل
معاونت فرهنگی تربیتى
معاونت پژوهش
Expand مراكز وابستهمراكز وابسته
Expand گروه های موسسهگروه های موسسه
 

تلفن: 2936013-0251

دورنگار: 2936013-0251

 به منظور تقویت و بهبود امور تربیتی و فرهنگی دانش‌پژوهان، كارمندان و خانواده‌های آنان، معاونت تربیتی فرهنگی با تشكیل مدیریت‌های تربیتی فرهنگى، سنجش و ارزیابى، مشاوره، تربیت مربی اخلاق، امور دانش‌پژوهی و هم‌چنین، تشكیل كمیته طرح و برنامه رسالت خود را انجام می‌دهد

مدیریت ها:

            * مدیریت امور دانش‌پژوهی

    * مدیریت تربیت مربی اخلاق

    * مدیریت تربیتی فرهنگی

    * مدیریت سنجش و ارزیابی

    * مدیریت مشاوره

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است