در
کتابخانه
بازدید : 645159تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Expand حرف تحرف ت
Collapse حرف جحرف ج
جاذبه و دافعه ی علی علیه السلام- چاپ دوم
جامعه و تاریخ- مبارزه ی حق و باطل و غلبه ی حق
جامعه و تاریخ- جامعه ی دوقطبی
جاه و مقام از نظر اسلام
جاه طلبی
جاهلیت
جاهلیت قرن بیستم
جاهلیت و اسلام
جاهلیت
جاهلیت و اسلام
جبّاری روزگار
جبر و اختیار از نظر ماتریالیسم تاریخی
جبر تاریخ
جذب و دفع
جمال
جمال و زیبایی
سید جمال
سید جمال- دردها و كمبودهای جامعه ی اسلامی
سید جمال- راه اصلاح و استراتژی
سید جمال- آنچه برحذر می داشت
سید جمال- نوع فعالیتها
سید جمال- مزایا
جمال
جن در عقیده ی معتزله
جنگهای صلیبی
جوانان، پوچی و پوچ پنداری در جوانان
جوانی و پیری
نسل جوان
نسل جوان یا نسل جدید
جهاد از نظر اسلام
جهاد اسلامی و آزادی عقیده
جهاد اسلامی
جهاد اسلامی- ارجحیت صلح
جهاد
ماهیت جهاد اسلامی
جهاد و توسل به زور از نظر سید جمال
جهاد- مسائل
جهاد، جنگ و صلح در اسلام
جهاد
جهاد و آزادی
جهاد نفس
جهاد در اسلام
جهاد و مبارزه با دشمن
جهاد- آیات قرآن، سیره ی رسول خدا
جهاد
جهان بینی الهی و توحیدی- وضع ثابت فكری و غیرمتزلزل
جهان بینی و خوشبینی و بدبینی نسبت به آن
جهان طبیعت و جهان ماوراء طبیعت
جهان
جهان و دنیا
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
جهان بینی، علمی است یا فلسفی؟
جهان بینی علمی و جهان بینی فلسفی
جهان بینی مذهبی و جهان بینی غیرمذهبی
یادداشت جهان بینی اسلامی
توحید، مكتب، جهان بینی
جهان بینی خوب، مشخصات
جهان بینی اسلامی
اركان جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
جهان بینی- مدارك
جهان بینی اسلامی
مواد جهان بینی اسلامی
جهان بینی اسلامی، مدارك
جهان بینی
جهان بینی مذهبی
جهان بینی- تعریف، كلمه ی مرام و كلمه ی مسلك
جهان بینی اسلامی- جامعه
جهان بینی- از نظر اجتماع
جهان و انسان از دیده ی علی علیه السلام
یادداشت جهان و انسان از دیده ی علی علیه السلام
جهان از دیده ی علی علیه السلام
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. آیه ی پنجم سوره ی برائت كه علی علیه السلام ضمن چهل آیه ی اول سوره ی برائت مأمور ابلاغ آنها شد، آیة السیف خوانده شده است و حتی برخی آن را ناسخ آیه ی «لااكراه فی الدین» و غیره دانسته اند.

در تفسیر المیزان، جلد 9، ص 166 از تفسیر قمی نقل می كند كه سیره ی رسول خدا پیش از نزول سوره ی برائت این بود كه نجنگد جز با كسی كه با او می جنگد و این آیه نازل شده بود: فان اعتزلوكم
جلد دوم . ج2، ص: 331
فلم یقاتلوكم و القوا الیكم السلم فما جعل اللّه لكم علیهم سبیلاً(سوره ی نساء، آیه ی 90) . رسول خدا با احدی كه از او كناره گیری كرده بود نمی جنگید تا اینكه سوره ی برائت نازل شد و امر شد به پیغمبر كه بجنگد اعم از كسی كه كناره گیری كرده یا كناره گیری نكرده است، به استثنای كسانی كه پیغمبر با آنها عهد بسته است كه در نص آیه استثنا شده اند.

1. در اینكه پیمان بر طبق مصالحی جایز بوده و پیغمبر پیمان می بسته شكی نیست، و در اینكه نقض پیمان به هیچ وجه جایز نبوده باز هم شكی نیست (المیزان، جلد 9، ص 195) ولی آیا قبل از آیات برائت جایز بوده عهد و پیمان برای همزیستی و بعد از آن جایز نیست و یا اینكه باز هم معاهده و صلح ولو با مشركین جایز است؟ 2. مسأله ی دیگر این است كه بنا بر عدم جواز عهد و پیمان با مشرك قهراً باید گفت همزیستی به هیچ وجه جایز نیست، ولی بنا بر جواز عهد و پیمان باید گفت تازه مسأله به این صورت مطرح است كه اگر عهد و پیمانی در كار نباشد، تهاجم ابتدایی برای قلع و قمع ریشه ی كفر و بت پرستی ولو اینكه تعرضی از آن طرف نشده باشد، جایز است یا نه؟ ممكن است گفته شود آنچه از آیات برائت فهمیده می شود این است كه به این دلیل باید با آنها جنگید كه اولاً عهد و پیمانی در كار نیست، ثانیاً از ناحیه ی آنها احساس خطر می شود، زیرا می فرماید:

كیف و ان یظهروا علیكم لا یرقبوا فیكم الًّا ولا ذمّة یرضونكم بافواههم و تأبی قلوبهم و اكثرهم فاسقون. . . لایرقبون فی مؤمن الًّا ولا ذمّة و اولئك هم المعتدون. . . الاتقاتلون قوماً نكثوا أیمانهم و همّوا باخراج الرسول و هم بدؤكم اوّل مرّة. . . 3. در تفسیر المنار، ج 11، صفحه ی 123 تحت عنوان «فی احكام القتال و المعاهدات والصلح و هی 20 حكماً» حكم اول را برائت از مشركین عرب می داند و علت آن را روش خاص آنها در مخالفت با
جلد دوم . ج2، ص: 332
پیغمبر تا حد امكان معرفی می كند و لهذا امر به برائت شد.

در حكم دهم می گوید (ص 125) :

وجوب قتال المشركین كافة الاّ ان یسلموا و هو نص الایة الخامسة المعروفة بایة السیف و قوله فی الایة 36: «و قاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة» (از نظر مؤلف مفاد آیه ی سیف و این آیه یك مفاد است) و وجهه ما علم من جملة الایات فی قتال مشركی العرب و هو عدم قبول الجزیة منهم و عدم اقرارهم علی السكنی والمجاورة للمسلمین فی بلادهم مع بقائهم علی شركهم لانهم لا امان لهم و لا عهد، فیمكن ان یعیش المؤمنون معهم لسلام.

4. تفسیر المنار، ج 11، ص 128، حكم ششم از قواعد و اصول سیاسیة اسلامیة را اینچنین ذكر می كند:

ان القبائل والشعوب التی لیس لها دین و لا شرع یحرم علیها نقض العهود و حرب (كذا) علیها لكنها للایمان، لا یجب التزام معاهدتها السابقة و لا تجدید ما انتهت مدته منها كما تراه مفصلاً فی الایات الثلاث عشرة الاولی من السورة (سورة البرائة) و دول الافرنج تعمل بهذه القاعدة فلانعقد المعاهدات الاّ مع الدول المنظمة التی تلتزم الشرایع و القوانین الدولیة.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است