در
کتابخانه
بازدید : 645164تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand <span class="Sanad">حرف «ب» </span>حرف «ب»
Expand حرف پحرف پ
Expand حرف تحرف ت
Collapse حرف جحرف ج
جاذبه و دافعه ی علی علیه السلام- چاپ دوم
جامعه و تاریخ- مبارزه ی حق و باطل و غلبه ی حق
جامعه و تاریخ- جامعه ی دوقطبی
جاه و مقام از نظر اسلام
جاه طلبی
جاهلیت
جاهلیت قرن بیستم
جاهلیت و اسلام
جاهلیت
جاهلیت و اسلام
جبّاری روزگار
جبر و اختیار از نظر ماتریالیسم تاریخی
جبر تاریخ
جذب و دفع
جمال
جمال و زیبایی
سید جمال
سید جمال- دردها و كمبودهای جامعه ی اسلامی
سید جمال- راه اصلاح و استراتژی
سید جمال- آنچه برحذر می داشت
سید جمال- نوع فعالیتها
سید جمال- مزایا
جمال
جن در عقیده ی معتزله
جنگهای صلیبی
جوانان، پوچی و پوچ پنداری در جوانان
جوانی و پیری
نسل جوان
نسل جوان یا نسل جدید
جهاد از نظر اسلام
جهاد اسلامی و آزادی عقیده
جهاد اسلامی
جهاد اسلامی- ارجحیت صلح
جهاد
ماهیت جهاد اسلامی
جهاد و توسل به زور از نظر سید جمال
جهاد- مسائل
جهاد، جنگ و صلح در اسلام
جهاد
جهاد و آزادی
جهاد نفس
جهاد در اسلام
جهاد و مبارزه با دشمن
جهاد- آیات قرآن، سیره ی رسول خدا
جهاد
جهان بینی الهی و توحیدی- وضع ثابت فكری و غیرمتزلزل
جهان بینی و خوشبینی و بدبینی نسبت به آن
جهان طبیعت و جهان ماوراء طبیعت
جهان
جهان و دنیا
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
فهرست مسائل جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
جهان بینی، علمی است یا فلسفی؟
جهان بینی علمی و جهان بینی فلسفی
جهان بینی مذهبی و جهان بینی غیرمذهبی
یادداشت جهان بینی اسلامی
توحید، مكتب، جهان بینی
جهان بینی خوب، مشخصات
جهان بینی اسلامی
اركان جهان بینی الهی و جهان بینی مادی
جهان بینی- مدارك
جهان بینی اسلامی
مواد جهان بینی اسلامی
جهان بینی اسلامی، مدارك
جهان بینی
جهان بینی مذهبی
جهان بینی- تعریف، كلمه ی مرام و كلمه ی مسلك
جهان بینی اسلامی- جامعه
جهان بینی- از نظر اجتماع
جهان و انسان از دیده ی علی علیه السلام
یادداشت جهان و انسان از دیده ی علی علیه السلام
جهان از دیده ی علی علیه السلام
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. آیا اصل، احترام خون انسان است و چیزهایی از قبیل تجاوز و ایجاد مانع برای نشر دعوت و یا امثال اینها مجوّز قتل می شود و یا اصل، احترام خون مسلم است و كافر و خصوصاً مشرك از آن جهت كه كافر است خونش محترم نیست؟ 2. مسأله ی دیگر: آیا اصالت با اباحه است یا با حظر؟ كه البته این در مقام شك اثباتی است و مسأله ی اول در مقام ثبوت است.

3. آیات و احادیث كه قتال را به صورت مطلق ذكر كرده است:

الف. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم. ب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ج. قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه ولا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرم اللّه و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب
جلد دوم . ج2، ص: 321
حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. (توبه) د. امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الاّ اللّه و انی رسول اللّه، فاذا قالوها عصموا منی دمائهم و اموالهم الاّ بحقها و حسابهم علی اللّه. 4. آیاتی كه قتال را به صورت مشروط ذكر می كند:

الف. و قاتلوا فی سبیل اللّه الذین یقاتلونكم و لا تعتدوا. ب. و قاتلوا المشركین كافّة كما یقاتلونكم كافّة. ج. و قاتلوهم حتی لاتكون فتنة(ای فتنة منهم ایاكم عن دینكم) .

د. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان اللّه علی نصرهم لقدیر. هـ. و ما لكم لاتقاتلون فی سبیل اللّه والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان. 5. آیاتی كه می گوید دعوت اسلامی اجباری نیست:

الف. لا اكراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ب. ادع الی سبیل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. (النحل، 125) ج. و ان الساعة لاتیة فاصفح الصفح الجمیل. (الحجر، 85) د. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر. (كهف، 29) هـ. و لو شاء ربك لامن من فی الارض كلهم جمیعاً افانت تكره الناس حتی یكونوا مؤمنین. (یونس، 99)
جلد دوم . ج2، ص: 322
و. لعلك باخع نفسك الاّ یكونوا مؤمنین. ان نشأ ننزل علیهم من السماء ایة فظلت اعناقهم لها خاضعین. (الشعراء، 3 و 4) ز. فذكر انما انت مذكر. لست علیهم بمصیطر.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است