در
کتابخانه
بازدید : 814490تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
شیخ اشراق می گوید: بهترین رهبر كسی است كه در حكمت و علم و توجه به خدا و عمل، نمونه ی كامل باشد و این گونه شخصی در هر عصر لازم است اگرچه پنهان باشد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است