در
کتابخانه
بازدید : 824566تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد نهم
مقدمه
Expand سیره نبویسیره نبوی
Expand امامتامامت
Collapse امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام
علی علیه السلام- وصایت
علی علیه السلام- حق او بر مسلمین
علی و وحدت اسلامی
چرا مكتب علی مكتب عشق و محبت شده است؟
راز كامیابی جاوید و شكست موقت علی علیه السلام
شهادت علی علیه السلام
شهادت علی علیه السلام
شهادت علی علیه السلام- اخبار رسول اكرم از قاتل آن حضرت
كلمات علی راجع به اینكه بعد از من چه خواهد شد (وفات)
وفات و شهادت علی علیه السلام
علی، آئینه ی حق و مرآت معرفت الهی
شجاعت و مهارت علی علیه السلام
علی علیه السلام و عرفان
عدالت علی علیه السلام- انسان كامل
علی، انسان كامل
علی علیه السلام- یادداشت سخنرانی غدیر در نجف آباد
علی علیه السلام و وحدت اسلامی
علی و مواخاة رسول خدا با او
علی علیه السلام- عدل مولی
علی علیه السلام و ایثار یا عواطف كنترل شده ی علی
اشعار حاج میرزا حبیب رضوی خراسانی در مدح علی علیه السلام
علی علیه السلام- سخن حسن بصری درباره اش (رجوع شود به ورقه ی
) ، ایضاً كلام حارث بن ابی ربیعه ی مخزومی
كلام ابن ابی الحدید درباره ی مولی
علی علیه السلام- سخن دیگران درباره ی علی
اقرار صحابه و دیگران به مقام علمی علی علیه السلام
شدت و عدم تساهل علی علیه السلام- سخن دیگران درباره ی علی
اقرار دیگران درباره ی علی علیه السلام- سخن شعبی و حسن بصری
سخن عبداللّ?ه بن عروة بن الزبیر درباره ی مولی علیه السلام
جاذبه و دافعه ی علی علیه السلام
زهد علی علیه السلام
علی علیه السلام و رسول اكرم با هم اتصال و همریشگی داشتند
مناسبات علی علیه السلام با رسول اكرم
روابط خاص میان پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام
مناسبات پیغمبر صلی الله علیه و آله و علی
ولاء علی علیه السلام
علی علیه السلام و عثمان
كلام علی علیه السلام بعد النهروان و غلبته علی الخوارج (خطبه ی 91)
نكته های بزرگ از سیرت علی علیه السلام
فضائل علی علیه السلام- بحث اسكافی با جاحظ
علی علیه السلام و اِخبار از آینده
موضوعات راجع به علی علیه السلام
مناسبات مخصوص علی و اسلام
ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام
دوره های شش گانه ی زندگانی علی علیه السلام
اشعار حاج میرزا حبیب رضوی در مدح علی علیه السلام
غلوّ درباره ی علی علیه السلام و ائمه ی اطهار از كی و كجا شروع شد؟
علی علیه السلام
علی علیه السلام و تقسیم بالسویه
علی و خطابه ها یا نوشته های تهییجی
علی علیه السلام و معاویه- حكومت علی انقلابی بود
علی علیه السلام مصلح است، سیاستش سیاست اصلاحی است نه سیاست شخصی
مبنای سیاست علی علیه السلام
مبنای سیاست علی مصلحت عمومی اجتماع بشری است و لهذا اصول صدق و وفا را كه مأمن عمومی است محترم می شمارد
سیاست علی علیه السلام و معاویه- سیاست معاویه مبنی بر مكر و خدعه بود
امویین علی را مفسد و اخلالگر معرفی می كردند
علویین
معاویه و علی علیه السلام- رسم لعن و سبّ علی علیه السلام
مبانی سیاست علی علیه السلام
علی و شبهای زنده
اصحاب علی علیه السلام
عبادت و مناجات علی علیه السلام
علی علیه السلام و داستان حكمین و ظهور خوارج
علی علیه السلام و قضاوتها
قصیده ی فائیه ی ابن الحجاج در مدح علی علیه السلام
علی، معجزه ی انسانیت
نهج البلاغه، كلام علی
كلماتی از علی علیه السلام
عدالت علی
مروّت علی علیه السلام
علی علیه السلام جنگهایی كه كرد لازم می شمرد والاّ منتهی به بدتر می شد
علی علیه السلام و ترك دنیا
علی علیه السلام و دوست و دشمن داشتن
سعه ی نظر و وسعت قلب و عاطفه ی علی
علی علیه السلام- مولای متقیان
علی علیه السلام- سبّ علی، حلم علی
علی علیه السلام و مسئله ی قتل عثمان
علی- محبت اولیاء
محبت علی علیه السلام
Expand حضرت فاطمه علیها السلامحضرت فاطمه علیها السلام
Expand امام حسن علیه السلامامام حسن علیه السلام
امام سجاد علیه السلام
Expand امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
Expand موسی بن جعفر علیه السلامموسی بن جعفر علیه السلام
Expand امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام
Expand مهدی موعودمهدی موعود
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مكتب علوی از روز اول جنبه ی عشق و محبت به خود گرفته است، به صورت یك شعله ی آتشینْ عشقی با همه ی آثار و خواصی كه در عشق هست از نشاط و گذشت و الهام بخشی و. . . به وجود آورده است، برخلاف مكاتب و سیستمهای فلسفی و حتی عرفانی از قبیل مكتب سقراط، افلاطون، ارسطو، دكارت و غیره كه فقط پیروان داشته اند ولی گرمی وحرارت عشق نداشته و نمی توانسته اند داشته باشند.

انسان به علم و فلسفه معتقد می شود اما به انسانیت و فضیلت عشق می ورزد. انسان به كسی كه به بشریت عشق می ورزیده است عشق می ورزد و برای كسی كه برای بشریت اشك ریخته، ناله كرده، فداكاری كرده، اشك می ریزد، ناله می كند، فداكاری می نماید [1]. .

حتی ماركسیسم نیز خاصیت عشق ندارد؛ خاصیت تعصب دارد
جلد نهم . ج9، ص: 199
با همه ی كدورتها و تیرگیهای تعصب، اما خاصیت عشق را با آن روشناییها ندارد. .

در مشایخ عرفا یعنی در پیروی از مشایخ عرفا تسلیم هست اما عشق نیست. تاریخ عرفان نشان نمی دهد كه مریدان پیش شمشیر غمش رقص كنان رفته باشند. اگر مشایخ صفویه توانستند از دراویش لشكری جرار برانگیزانند، با نام علی كردند نه با نام خودشان. .

خاصیتهای عشق عبارت است از گدازندگی و تصفیه، تأحّد و توحّد و تمركز و جلوگیری از تفرقه، هوشیاری و انتباه و حساسیت، الهام بخشی، قلب ماهیت و كیمیاگری و اكسیرمنشی، نابغه سازی و قهرمان پروری، نرمی و رقّت به جای غلظت و خشونت، تكمیل نفس.

آنچه اهل عرفان در باب انسان گفته اند با آنچه فلاسفه و دانشمندان گفته اند متفاوت است. نظر فلاسفه و دانشمندان به قدرت علمی و مغزی انسان است، به انسان بما هو عالم و بما هو عاقل است، اما نظر اهل عرفان به انسان بما هو عاشق و بما هو طالب الحقیقه و بما هو مجذوب للحقیقه است. نظر فلاسفه بهعلّم الانسان ما لم یعلماست و نظر عرفا بهیا ایها الانسان انك كادح الی ربك كدحاً فملاقیهاست. به عبارت دیگر نظر فیلسوف به فطرت عقل است و نظر عارف به فطرت عشق، و در مبحث عقل و عشق سخنها هست كه آیا عقل مقدم است یا عشق. و به هر حال مكتب علی مكتب عقل هم هست، امتیازش به این است كه مكتب عشق و محبت هم هست. .

از این رو از نظر اجتماعی علی ارزشی دارد مافوق هر صاحب مكتب دیگر و ما نباید از این نكته غافل بمانیم.
[1] همان طور كه در رساله یجاذبه و دافعه ی علی علیه السلامگفته ایم، علاوه بر اینكه علی مظهر كامل انسان اخلاقی است، جنبه ای كه بیش از همه علی را عاطفه انگیز كرده است این است كه علی مظهری از محبوب حقیقی بشر یعنی ذات الهی است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است