در
کتابخانه
بازدید : 824568تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد نهم
مقدمه
Collapse سیره نبویسیره نبوی
سیره ی نبوی- 23 سال
سیره ی نبوی در تبلیغ اسلام- دانشكده ی الهیات مشهد، فروردین 53
سیره ی نبوی- روش تبلیغی رسول اكرم- سخنرانی مسجدالجواد در 28 صفر 92
سیره ی نبوی- مسجد جامع، دهه ی اول ربیع الثانی 95
یادداشت خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی- عفو مردان بزرگ- رأفت، وسیله ی جنگی سرداران بزرگ
رسول اكرم- نفوذ معنوی و تسخیر دلها
سیره ی نبوی- خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی
سیره ی نبوی- تفاوت سیره ی انبیا و غیر انبیا
یادداشت سیره ی رسول اكرم
سیره ی نبوی- كلیات
سیره ی نبوی- خلق و خوی الهی
سیره ی نبوی- سیره ی تحلیلی
سیره ی نبوی- اتقان عمل
سیره ی نبوی- رهبری
سیره ی نبوی
استفاده از سیره ی رسول اكرم
سیره ی رسول اكرم
رسول اكرم- قولوا لا اله الاّ اللّ?ه تفلحوا (فلاح توحید)
رسول اكرم چگونه و با چه شعاری مردم را جمع كرد- تقدس نهضت اسلامی و پیوند او با حقیقت
ایمان رسول اكرم به رسالت خود
رسول اكرم امّی بود
رسول امّی
پیامبر امّی
امّی بودن رسول اكرم
كلمه ی امّی
داستان حدیبیه
رسول اكرم- معراج
اخلاق رسول اكرم
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و عبادت و تهجد و تأثیر آن در روح صحابه ی آن حضرت
رسول اكرم- دعا و استغفار
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و مناسبات آن حضرت با علی علیه السلام
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و تعدد ازواج
مدایح رسول اكرم
رسول اكرم و بنی هاشم
رسول اكرم- داستان شعب ابوطالب و نصرتهای ابوطالب
رسول اكرم و اصحاب
رسول اكرم و قریش
رسول اكرم- وحی و آراء شخصی
رسول اكرم- تعدد زوجات
رسول اكرم- از ولادت تا بعثت
یادداشت مولود رسول اكرم
ولادت رسول اكرم صلی الله علیه و آله
وفات رسول اكرم صلی الله علیه و آله
كلمات رسول اكرم
كلمات برجسته ی رسول اكرم
نفوذ كلام رسول اكرم و گیرندگی سیمای آن حضرت
خطبه های رسول اكرم صلی الله علیه و آله
رسول اكرم و هجرت
بعثت رسول اكرم
بعثت رسول اكرم- عامل بعث
بعثت رسول اكرم- مقاله ی «خودجوشی»
سیره ی رسول اكرم صلی الله علیه و آله
سیره ی رسول اكرم- خصایص آن حضرت
سیره ی نبوی- شخصیت الهی
شخصیت رسول اكرم
Expand امامتامامت
Expand امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام
Expand حضرت فاطمه علیها السلامحضرت فاطمه علیها السلام
Expand امام حسن علیه السلامامام حسن علیه السلام
امام سجاد علیه السلام
Expand امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
Expand موسی بن جعفر علیه السلامموسی بن جعفر علیه السلام
Expand امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام
Expand مهدی موعودمهدی موعود
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
درشرح ابن ابی الحدید، جلد 3، صفحه ی 370 الی 376 به مناسبت جمله ی امیرالمؤمنین علیه السلام: .

و قد علمتم موضعی من رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصه. . . و لقد قرن اللّه به صلی الله علیه و آله من لدن ان كان فطیماً اعظم ملك من ملائكته. . . .

شرح حال رسول اكرم را از زمان شیرخوارگی و استرضاع در بنی سعد و داستان شق بطن و تسدید و تأییدهایی كه در مواقعی از آن حضرت می شده و كیفیت ایام مجاورت حراء و ابتدای نزول وحی و داستان رنّه ی شیطان و شهودهای غیبی علی علیه السلام به تفصیل (نسبتاً) نقل شده.
جلد نهم . ج9، ص: 86
اینها را در چند مقام نقل كرده: .

الف. ما ورد فی شأن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و عصمته بالملائكة.

ب. مجاورته صلی الله علیه و آله بحراء و كون علی علیه السلام معه هناك.

ج. ما ورد فی انه لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله و علیاً و خدیجة.

د. ما ورد فی سماعه رنة الشیطان.

هـ. ما ورد فی كونه علیه السلام وزیراً للمصطفی.

خود جمله هاینهج البلاغهاین است: .

انا وضعت فی الصغر بكلاكل العرب و كسرت نواجم قرون ربیعة و مضر، و قد علمتم موضعی من رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالقرابة القریبة و المنزلة الخصیصة. وضعنی فی حجره و انا ولد یضمّنی الی صدره و یكنفنی الی فراشه و یمسنی جسده و یشمنی عرفه و كان یمضغ الشی ء ثم یلقمنیه و ما وجد لی كذبة فی قول و لا خطلة فی فعل. و لقد قرن اللّه به صلی الله علیه و آله من لدن ان كان فطیماً اعظم ملك من ملائكته یسلك به طریق المكارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، و لقد كنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، یرفع لی فی كل یوم من اخلاقه علماً و یأمرنی بالاقتداء به، و لقد كان یجاور فی كل سنة بحراء فأراه و لا یراه غیری، و لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللّه صلی الله علیه و آله و خدیجة و انا ثالثهما، اری نور الوحی و الرسالة و اشم ریح النبوة. و لقد سمعت رنّة الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله، فقلت: یا رسول اللّه ما هذه الرنّة؟ فقال: هذا الشیطان قد أیس من عبادته، انك تسمع ما اسمع وتری ما اری الاّ انك لست بنبی و لكنك وزیر و انك لعلی خیر. .

این جهات كه در اینجا ذكر شده كه در واقع علی خودش فصلی از شرح حال خود را ذكر می كند و این بهترین سند احوال بزرگان
جلد نهم . ج9، ص: 87
است كه خودشان فصلی از شرح حال خود را بنویسند و یا بگویند، اینها می رساند كه فلسفه ی اینكه رسول اكرم علی را به خانه ی خود برد اهتمام عجیبی بود كه به تربیت وی داشت؛ مضغ غذا و خورانیدن به علی برای این بود كه می خواست بزاق خود را داخل خون علی بكند، همان بزاقی كه شفای بیماری و كوری و غیره بود. از اینها معلوم می شود كه [این ] داستان [كه ] پیغمبر علی را به خاطر این برد كه باری از دوش ابوطالب برداشته باشد، درست نیست. .

رجوع شود به ذیل خطبه ی 195: و لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد. . . جریان تصدی آن حضرت غسل حضرت رسول را- شرح ابن ابی الحدید، ج 2، ص 861. . .
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است