در
کتابخانه
بازدید : 823212تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد نهم
مقدمه
Collapse سیره نبویسیره نبوی
سیره ی نبوی- 23 سال
سیره ی نبوی در تبلیغ اسلام- دانشكده ی الهیات مشهد، فروردین 53
سیره ی نبوی- روش تبلیغی رسول اكرم- سخنرانی مسجدالجواد در 28 صفر 92
سیره ی نبوی- مسجد جامع، دهه ی اول ربیع الثانی 95
یادداشت خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی- عفو مردان بزرگ- رأفت، وسیله ی جنگی سرداران بزرگ
رسول اكرم- نفوذ معنوی و تسخیر دلها
سیره ی نبوی- خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی
سیره ی نبوی- تفاوت سیره ی انبیا و غیر انبیا
یادداشت سیره ی رسول اكرم
سیره ی نبوی- كلیات
سیره ی نبوی- خلق و خوی الهی
سیره ی نبوی- سیره ی تحلیلی
سیره ی نبوی- اتقان عمل
سیره ی نبوی- رهبری
سیره ی نبوی
استفاده از سیره ی رسول اكرم
سیره ی رسول اكرم
رسول اكرم- قولوا لا اله الاّ اللّ?ه تفلحوا (فلاح توحید)
رسول اكرم چگونه و با چه شعاری مردم را جمع كرد- تقدس نهضت اسلامی و پیوند او با حقیقت
ایمان رسول اكرم به رسالت خود
رسول اكرم امّی بود
رسول امّی
پیامبر امّی
امّی بودن رسول اكرم
كلمه ی امّی
داستان حدیبیه
رسول اكرم- معراج
اخلاق رسول اكرم
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و عبادت و تهجد و تأثیر آن در روح صحابه ی آن حضرت
رسول اكرم- دعا و استغفار
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و مناسبات آن حضرت با علی علیه السلام
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و تعدد ازواج
مدایح رسول اكرم
رسول اكرم و بنی هاشم
رسول اكرم- داستان شعب ابوطالب و نصرتهای ابوطالب
رسول اكرم و اصحاب
رسول اكرم و قریش
رسول اكرم- وحی و آراء شخصی
رسول اكرم- تعدد زوجات
رسول اكرم- از ولادت تا بعثت
یادداشت مولود رسول اكرم
ولادت رسول اكرم صلی الله علیه و آله
وفات رسول اكرم صلی الله علیه و آله
كلمات رسول اكرم
كلمات برجسته ی رسول اكرم
نفوذ كلام رسول اكرم و گیرندگی سیمای آن حضرت
خطبه های رسول اكرم صلی الله علیه و آله
رسول اكرم و هجرت
بعثت رسول اكرم
بعثت رسول اكرم- عامل بعث
بعثت رسول اكرم- مقاله ی «خودجوشی»
سیره ی رسول اكرم صلی الله علیه و آله
سیره ی رسول اكرم- خصایص آن حضرت
سیره ی نبوی- شخصیت الهی
شخصیت رسول اكرم
Expand امامتامامت
Expand امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام
Expand حضرت فاطمه علیها السلامحضرت فاطمه علیها السلام
Expand امام حسن علیه السلامامام حسن علیه السلام
امام سجاد علیه السلام
Expand امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
Expand موسی بن جعفر علیه السلامموسی بن جعفر علیه السلام
Expand امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام
Expand مهدی موعودمهدی موعود
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. آیات معراج: .

الف. سبحان الذی اسری بعبده. . . .

ب. و النجم اذا هوی. ما ضل صاحبكم و ما غوی. و ما ینطق عن الهوی. ان هو الاّ وحی یوحی. علّمه شدید القوی. ذو مرة. . . .

ج. و اسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة یعبدون. .

د. فان كنت فی شك مما انزلنا الیك فسئل الذین یقرؤن الكتاب من قبلك. .

2. اقوال در معراج: .

بحار، ج 6، ص 477: .

الرازی فی تفسیره: اختلف المسلمون فی كیفیة ذلك الاسراء فالاكثرون من طوائف المسلمین اتفقوا علی انه اسری بجسد رسول اللّه صلی الله علیه و آله و الاقلون قالوا انه ما اسری الاّ بروحه. حكی
جلد نهم . ج9، ص: 77
محمد بن جریر الطبری فی تفسیره عن حذیفة انه قال: كان ذلك رؤیا و انه ما فقد جسد رسول اللّه و انما اسری بروحه. و حكی هذا القول ایضاً عن عایشة و عن معاویة.
.

ایضاًبحار، ص 479: .

قال شیخ الطائفة فیالتبیان: و عند اصحابنا و عند اكثر اهل التأویل و ذكره الجبائی ایضاً انه عرج به فی تلك اللیلة الی السموات حتی بلغ سدرة المنتهی. . . و كان ذلك فی یقظة دون منامه و الذی یشهد به القرآن الاسراء من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی و الثانی یعلم بالخبر. .

و قوله عند اصحابنا یدل علی اتفاقهم فی ذلك فلا یعبأ بما اسند ابن شهرآشوب الی اصحابنا من اقتصار الامامیة علی المعراج الی بیت المقدس.
.

ایضاً ص 508: .

(قب) اختلف الناس فی المعراج فالخوارج ینكرونه و قالت الجهمیة عرج بروحه دون جسمه علی طریق الرؤیا و قالت الامامیة و الزیدیة و المعتزلة بل عرج بروحه و بجسمه الی بیت المقدس لقوله تعالی: الی المسجد الاقصی، و قال آخرون بل عرج بروحه و بجسمه الی السموات. روی ذلك عن ابن عباس و ابن مسعود و جابر و حذیفة (! ) و انس و عایشة وام هانی و نحن لاننكر ذلك اذا قامت الدلالة و قد جعل اللّه معراج موسی الی الطور. . . .

انتهی كلام ابن شهر آشوب.
.

3. در تفسیرالمیزانچنین اظهار نظر شده كه تا مسجدالاقصی
جلد نهم . ج9، ص: 78
جسمانی بوده و بعد روحانی. .

4. قدرتهای حاكمه بر جهان، غیر قدرتهای مادی- احضار تخت بلقیس.

5. براق.

6. روایاتی كه دلالت می كند پیغمبر از بیت المقدس به مكه مراجعت كرد (ص 493 و 494) .

7. نفور البعیر من دفیف البراق (ص 492 و ص 508) .

8. تنزیه پروردگار از جهت مكانی (ص 497 و 498 و 513 و 514 و 517) .

9. وضع اللّه یده علی ثدی النبی(ص 506) .

10. شهوده صوت سحرة فرعون و لبیك الحجاج و تكبیر الغزاة و تسبیح الانبیاء
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است