در
کتابخانه
بازدید : 824574تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد نهم
مقدمه
Collapse سیره نبویسیره نبوی
سیره ی نبوی- 23 سال
سیره ی نبوی در تبلیغ اسلام- دانشكده ی الهیات مشهد، فروردین 53
سیره ی نبوی- روش تبلیغی رسول اكرم- سخنرانی مسجدالجواد در 28 صفر 92
سیره ی نبوی- مسجد جامع، دهه ی اول ربیع الثانی 95
یادداشت خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی- عفو مردان بزرگ- رأفت، وسیله ی جنگی سرداران بزرگ
رسول اكرم- نفوذ معنوی و تسخیر دلها
سیره ی نبوی- خلق و خوی نبوی
سیره ی نبوی
سیره ی نبوی- تفاوت سیره ی انبیا و غیر انبیا
یادداشت سیره ی رسول اكرم
سیره ی نبوی- كلیات
سیره ی نبوی- خلق و خوی الهی
سیره ی نبوی- سیره ی تحلیلی
سیره ی نبوی- اتقان عمل
سیره ی نبوی- رهبری
سیره ی نبوی
استفاده از سیره ی رسول اكرم
سیره ی رسول اكرم
رسول اكرم- قولوا لا اله الاّ اللّ?ه تفلحوا (فلاح توحید)
رسول اكرم چگونه و با چه شعاری مردم را جمع كرد- تقدس نهضت اسلامی و پیوند او با حقیقت
ایمان رسول اكرم به رسالت خود
رسول اكرم امّی بود
رسول امّی
پیامبر امّی
امّی بودن رسول اكرم
كلمه ی امّی
داستان حدیبیه
رسول اكرم- معراج
اخلاق رسول اكرم
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و عبادت و تهجد و تأثیر آن در روح صحابه ی آن حضرت
رسول اكرم- دعا و استغفار
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و مناسبات آن حضرت با علی علیه السلام
رسول اكرم صلی الله علیه و آله و تعدد ازواج
مدایح رسول اكرم
رسول اكرم و بنی هاشم
رسول اكرم- داستان شعب ابوطالب و نصرتهای ابوطالب
رسول اكرم و اصحاب
رسول اكرم و قریش
رسول اكرم- وحی و آراء شخصی
رسول اكرم- تعدد زوجات
رسول اكرم- از ولادت تا بعثت
یادداشت مولود رسول اكرم
ولادت رسول اكرم صلی الله علیه و آله
وفات رسول اكرم صلی الله علیه و آله
كلمات رسول اكرم
كلمات برجسته ی رسول اكرم
نفوذ كلام رسول اكرم و گیرندگی سیمای آن حضرت
خطبه های رسول اكرم صلی الله علیه و آله
رسول اكرم و هجرت
بعثت رسول اكرم
بعثت رسول اكرم- عامل بعث
بعثت رسول اكرم- مقاله ی «خودجوشی»
سیره ی رسول اكرم صلی الله علیه و آله
سیره ی رسول اكرم- خصایص آن حضرت
سیره ی نبوی- شخصیت الهی
شخصیت رسول اكرم
Expand امامتامامت
Expand امام علی علیه السلامامام علی علیه السلام
Expand حضرت فاطمه علیها السلامحضرت فاطمه علیها السلام
Expand امام حسن علیه السلامامام حسن علیه السلام
امام سجاد علیه السلام
Expand امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
Expand موسی بن جعفر علیه السلامموسی بن جعفر علیه السلام
Expand امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام
Expand مهدی موعودمهدی موعود
Expand فهرست هافهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. در سوره ی حشر از اموالی كه بدون یورش جنگی از كفار [گرفته ] شده با كلمه «فی ء» تعبیر شده كه به مفهوم این است كه به اصل خود برگشته است. نظیر این است تعبیر: الحكمة ضالة المؤمن یأخذها اینما وجدها فهو احق بها. .

2. حدیثی مفصل در باب الجهادكافیهست كه قسمتی از آن در تفسیرصافینقل شده و این فلسفه را توضیح می دهد. .

3. در حدیثكافیاست: .

ان اللّه اغنی امتی بسنابك خیلها و مراكز رماحها. .

درتهذیبهمین حدیث به صورت «اعزّ امتی» آمده است كه انسب است. .

4. آیه ی 93 سوره ی مائده اشاره ای به این فلسفه است:
جلد نهم . ج9، ص: 16
لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا و اللّه یحب المحسنین. .

5. مسیحی ها دو عینك به چشم ما زده اند و ما می خواهیم دنیا را با عینكهایی كه آنها به چشم ما زده اند ببینیم و از آن جمله اسلام را و پیغمبر را. این دو عینك یكی مربوط است به مسیحیان قدیم و آباء كلیسا و دیگر به فرهنگهای متجدد. عینك مسیحیت قدیم نوع دیدی است كه در زمینه ی زن و پلیدی زن به چشم زده اند. جمله یحبب الیّ من دنیاكم ثلث: الطیب و النساء و قرة عینی فی الصلوةمشتی است به این عینك و تودهنی است به این طرز فكر. عینك دوم مقیاسی است كه در مورد حقوق ذاتی بشر به چشم ما زده اند. آیه ی فوق: لیس علی الذین امنوا. . . تودهنی به این فكر است. .

6. در سوره ی كهف داستان موسی و عبد صالح آمده است. در آن داستان مسئله ی منطق ظاهر و منطق باطن مطرح شده است كه آن كه ظواهر- كه البته مقدس است- می بیند، امری را نامشروع و غیرجایز و غیرانسانی و غیراخلاقی می بیند و آن كه شعاع دورتری را می بیند، به اعتبار آن شعاع دورتر، آن نامشروعها همه مشروع می شود از قبیل سوراخ كردن كشتی، كشتن پسربچه ی بی گناه و راست كردن دیوار مردمی كه بدی كرده بودند. اولی از مقوله ی كاری است كه جامعه را و از آن جمله خود فرد را به خطر می اندازد و دومی بدی به بی تقصیر است و سومی نیكی به باتقصیر. ولی بعد فلسفه ی همه ی آنها روشن شد و معلوم شد كه هیچ كدام از اینها احكامی مطلق نیست، بلكه نسبی است؛ نسبت به سطح شریعت صادق است، در جهان سه بعدی صادق است، در جهان چهاربعدی كه شامل بُعد آینده می شود صادق نیست و درباره ی انسانهای چهاربعدی نیز صادق نیست. .

عرفا از این داستان مسئله ی شریعت و طریقت را استفاده كرده اند ولی البته نگفته اند میان شریعت و طریقت تضاد است، طریقت همان
جلد نهم . ج9، ص: 17
شریعت است با دیدی وسیعتر. .

ولی اینجا در موضوع رهبری الهی نیز كاملاً قابل استفاده است، بلكه به رهبری الهی بهتر می چسبد. پیغمبر اكرم بسیار كارها را با این منطق كرده است. قتل بنی قریظه و غیره از این قبیل است. .

7. در دستورهای اسلام، اعم از قرآن و سنت، از كارهایی از قبیل كشتن كسانی كه در جنگ شركت نكرده اند، كندن درختها، تخریب ساختمانها نهی شده است و به تعبیر قرآن «اعتداء» است: قاتلوا فی سبیل اللّه الذین یقاتلونكم و لاتعتدوا. . . در دستورها و بخشنامه های رسول اكرم و امیرالمؤمنین مكرر به این مطلب تصریح شده است [1]. .

در عین حال می بینیم كه در قرآن كریم، سوره ی حشر تصریح شده است كه: ما قطعتم من لینة او تركتموها قائمة علی اصولها فباذن اللّه. جمع اینها چگونه است؟ .

آنچه نهی شده است عمل انتقام جویانه است و آنچه مجاز است تاكتیك پیروزی است به شرط توقف پیروزی بر آن. .

از جمله خصوصیات سیره ی نبوی تأكید بر تضعیف نیروی مالی و نظامی دشمن است: حمله بر كاروان قریش و تضعیف مالی آنها، همان ثروتی كه می دانیم از چه راه به دست آمده است و فردا به صورت اسلحه و سرباز و تجهیزات نظامی به سوی مسلمین سرازیر می شود.

این است كه در مبارزات خود كوشش می كرد كه نیروی دشمن را تضعیف كند. هرگاه اصل مبارزه ای مشروع باشد، قطعاً این تاكتیكها مشروع است، و از این قبیل است ترورهای صدر اسلام. .

1. رجوع شود راجع به اینكه آیات جهاد همه در مدینه بوده یا نه، به ذیل آیات سوره ی نحل كه گفته می شود همه اش مكیه است، و به بیان آقای طباطبایی در ابتدای سوره راجع به احتمال مكی و مدنی بودن آخر سوره.

جلد نهم . ج9، ص: 18
2. ایضاً برای همین مطلب و استشهاد به آیه یادع الی سبیل ربكبه كتاب23 سال، صفحه ی 163. .

3. ایضاً سوره یطور، آیات آخر سوره و به همه ی تفاسیر راجع به سوره ی «والعادیات» كه مكیه است یا مدنیه. .

4. ایضاً آخر سوره ی المزمل كه جمله یو اخرون یقاتلون فی سبیل اللّه دارد [2]. .

5. ایضاً آیه یفاصبر لحكم ربك و لاتطع منهم اثماً او كفوراًدر سوره ی دهر و مخصوصاً به حاشیه ی ما بر تفسیرالمیزان، همین موضع و آنچه از تفسیر فخر رازینقل كرده ایم. .

6. رجوع شود برای مطالب بالا به كتابراه سعادت، تألیف مرحوم شعرانی، صفحات 38- 40. .

تعجب بعضی نویسندگان و یا احساس تناقض آنها كه چگونه پیامبر اعلام جهاد می كند و گردن می زند، از نظر تاریخ معاصر شبیه است به تناقضی كه عباس اقبال از احوال سید محمدباقر شفتی دارد كه واقعاً متعجب است كه چگونه یك فرد، روز با دست خودش گردن می زند و شب از خوف خدا آرام ندارد و دیوانه وار فریاد می كند و از معبد خود بیرون می جهد. به مجله ی یادگار مراجعه شود.
[1] رجوع شود بهوسائلونهج البلاغه.
[2] رجوع شود به حاشیه ی ما بر تفسیرالمیزان، همین موضع.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است