در
کتابخانه
بازدید : 870163تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
كتاب حاضر جلد ششم یادداشتهای استاد مطهری از بخش الفبایی است كه شامل حروف ش تا گ می شود. جلد هفتم آخرین جلد از بخش الفبایی خواهد بود وبعد از آن به فضل خدا وارد یادداشتهای موضوعی خواهیم شد. اهم موضوعات مطرح شده در این مجلد عبارتند از: شعایر اسلامی، شفاعت، شك و یقین، شهید و شهادت، صبر، عاطفه اجتماعی، عبادت و دعا، عدالت، عقل و عشق، علم و ایمان، فرهنگ و تمدن، كرامت نفس.

مطالب این كتاب نیز مانند مجلدات قبلی از نظر اجمال و تفصیل متفاوت است و مخصوصاً برای محققین مفید می باشد. از خدای متعال توفیق بیشتر برای انتشار مجلدات بعدی یادداشتهای آن متفكر و فیلسوف و فقیه عالی مقام مسئلت می كنیم.

هفتم مهرماه 1381 شمسی برابر با 21 رجب 1423 قمری
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است