در
کتابخانه
بازدید : 149633تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
آرمان قیام و انقلاب مهدی علیه السلام یك فلسفه ی بزرگ اجتماعی اسلامی است. این آرمان بزرگ، گذشته از اینكه الهام بخش ایده و راهگشا به سوی آینده است، آیینه ی بسیار مناسبی است برای شناخت آرمانهای اسلامی.
این نوید، اركان و عناصر مختلفی دارد كه برخی فلسفی و جهانی است و جزئی از جهان بینی اسلامی است، برخی فرهنگی و تربیتی است، برخی سیاسی است، برخی اقتصادی است، برخی اجتماعی است، برخی انسانی یا انسانی- طبیعی است [1].
اكنون مجال بحث تفصیلی یا ارائه ی مدارك از قرآن و سنت نیست؛ فقط برای اینكه ماهیت «انتظار بزرگ» روشن شود به طور اجمال درباره ی مشخصات این نوید بزرگ به بررسی می پردازیم.

[1] . این بنده در سال گذشته (سال 53) هشت سخنرانی درباره ی این مطلب ایراد كرده و همه ی آنها یادداشت شده است؛ در جستجوی فرصتی است كه آنها را بررسی مجدد و چاپ نماید.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است