در
کتابخانه
بازدید : 608526تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
موضوعی كه امشب اعلام شده است كه درباره آن سخن گفته شود «ویژگیهای جمهوری اسلامی» است. جمهوری اسلامی ویژگیهایی دارد. یكی از آن ویژگیها كه اعلان كرده اند من در این جلسه درباره اش صحبت كنم «نقش زن در جمهوری اسلامی» است. درباره این مسئله از جنبه های مختلفی می توان صحبت كرد. یكی این كه نقش زنان در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی و در واقع نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران كه منتهی به جمهوری اسلامی می شود چیست؟ و دیگر این كه نقش زن در آینده چیست؟ در رژیم جمهوری اسلامی زنان چه نقش اجتماعی خواهند داشت؟ در آن جامعه ای كه جامعه اسلامی خواهد بود و با رژیم جمهوری اسلامی اداره می شود، خانمها چه نقشی خواهند داشت؟ آیا نقش خواهند داشت و یا نخواهند داشت؟ و اما قسمت اول راجع به این كه زنها چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشتند؟
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 288
اتفاقا یكی از جنبه های جالب و حیرت انگیز انقلاب اسلامی ایران كه می دانید انقلابی است كه معیارهای جامعه شناسان را در هم ریخته و معادلات آنها را به هم زده است [همین مسئله است، ] یعنی انقلابی با ویژگیهایی در جامعه ای پیدا شده، كه از نظر آنها كه برای خودشان معیارهایی دارند غیر قابل پیش بینی و غیر قابل سنجش بوده است. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری كه برای خود آنها باور آمده است كه زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهایی ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابراین اگر به آنها عرضه شود كه انقلابی در جهت اسلامی می خواهد پیدا شود، انقلابی كه می خواهد خواهان برقراری ارزشهای اسلامی باشد، آنها حتما در جبهه مخالف شركت خواهند كرد، چون بر اساس فرضیه آنها زنها از اسلام و از جامعه ای كه با معیارهای اسلامی اداره شود ناراضی اند بنابراین در این انقلاب شركت نخواهند كرد. ولی در عمل زنها نه تنها شركت كردند، بلكه اگر آنها شركت نمی كردند این خود واقعیتی است كه این انقلاب به ثمر نمی رسید، چون زنان نه فقط شركت مستقیمشان مؤثر بود، بلكه تأثیر شركت غیرمستقیمشان (یعنی تأثیری كه روی شوهران، فرزندان، پدران و برادرانشان داشتند) از تأثیر مستقیم خودشان كمتر نبود و این خود یك مسئله فوق العاده است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است