در
کتابخانه
بازدید : 601615تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مسئله استقلال و آزادی موضوعی است كه امشب می خواهم درباره آن سخن بگویم. همان طور كه برای یك فرد استقلال مطرح است برای یك جامعه هم استقلال مطرح است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است