در
کتابخانه
بازدید : 541325تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand دیباجه دیباجه
Expand اهداف روحانیت در مبارزات*  اهداف روحانیت در مبارزات*
Expand مفهوم آزادی عقیده مفهوم آزادی عقیده
Expand تحلیل انقلاب ایران (1) تحلیل انقلاب ایران (1)
Expand تحلیل انقلاب ایران (2) تحلیل انقلاب ایران (2)
Collapse آینده انقلاب اسلامی ایران آینده انقلاب اسلامی ایران
Expand ماهیت انقلاب ایران ماهیت انقلاب ایران
Collapse ریشه های انقلاب اسلامی ریشه های انقلاب اسلامی
«اصلاح» و «انقلاب»
انقلاب روحی، مقدمه انقلاب اجتماعی
Expand اركان انقلاب روحی مردم ایران: اركان انقلاب روحی مردم ایران:
خودباختگی
حالت استسباع
ایمان و اعتماد به خود
خودباختگی ملی
دو نمونه
بزرگترین هدیه یك رهبر به ملت خود
دو دلیل بر رد «جمهوری دموكراتیك اسلامی»
كشف «منِ» اسلامی از راه آشنایی با تاریخ و ایدئولوژی اسلام
پنج قرن تمدن اسلامی
فلسفه های زندگی اسلامی، مترقی تر از مشابه غربی
نتیجه
Expand عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی
Expand استقلال و آزادی استقلال و آزادی
Expand معنویت در انقلاب اسلامی معنویت در انقلاب اسلامی
Expand روحانیت و انقلاب اسلامی روحانیت و انقلاب اسلامی
Expand وظایف حوزه های علمیه وظایف حوزه های علمیه
Expand نقش زن در جمهوری اسلامی نقش زن در جمهوری اسلامی
نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران
درباره ی جمهوری اسلامی
مصاحبه مطبوعاتی
جمهوری اسلامی- انتقادها
مصاحبه تلویزیونی (1)
مصاحبه تلویزیونی (2)
مصاحبه تلویزیونی (3)
Expand بخش ضمیمه: آزادی عقیده بخش ضمیمه: آزادی عقیده
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این است فرضیه های ما و این است دو سرمایه ای كه به ما داده اند، یعنی دو عنصر انقلابی در روحیه ی ما. عرض كردم ملتی اگر در روحیه اش تغییر و انقلاب پیدا نشود انقلاب اجتماعی هم اگر بكند به ثمر نمی رسد. البته بذر دو تغییر در روحیه ی ما به وسیله رهبران ما قرار داده شده است: یكی بذر جهاد و امر به معروف و نهی از منكر یعنی بذر تهاجم علیه نظامهای فاسد، مسئولیت در مقابل نظامهای فاسد، و دیگر بذر ایمان و اعتماد به خود. ایمان و اعتماد به خود از دو راه پیدا و تكمیل می شود، [یكی این كه با تاریخ خود آشنا شویم و دیگر این كه با ایدئولوژی خود آشنا شویم. ] هنوز ما خیلی راه داریم، باید بیش از اینها ملت خودمان را به خود مؤمن كنیم. تاریخ خودمان را باید پیش بكشیم.
یكی از كارهای بسیار مفید اقبال لاهوری كه خیلی افراد دیگر غافل از آن هستند این است كه همیشه كوشش می كرد شخصیتهای تاریخ اسلام را بیرون بكشد
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 224
و عرضه بدارد و مردم را متوجه تاریخ پرافتخار و درخشان خودشان بكند و می كرد. اقبال فلسفه ای دارد به نام «فلسفه ی خودی» و آن همین مطلبی است كه من در این جلسه گفتم، یعنی ملتی را به خود مؤمن كردن. ملتی كه خود را باخته است، فكر و ذهن و شخصیت و ایمان به خودش را باخته، اقبال كوشش كرد از راه صحیح همه ی اینها را به او بازگرداند و از نو هدیه كند.
پس آینده ی انقلاب اسلامی در یك قسمت بستگی دارد به این كه ما بتوانیم این روحیه را كه بخشی از آن داده شده است به ملتمان بدهیم، آن را تكمیل كنیم و مانع شویم از این كه در این روحیه خلل یا تحریفی واقع شود و ملت ما به حالت تسلیم و تمكین گذشته برگردد.
برادران! این را بدانید: دستهایی هست، توطئه هایی هست، شلوغ بازی هایی در داخل و خارج، در منطقه های سنّی نشین و غیر آن راه می اندازند، كارهایی می كنند كه كم كم مردم ما به انقلابی كه كردند كم اعتقاد و بی اعتقاد شوند و بعد اعتقاد به خودشان را هم از دست بدهند. به اصطلاح خراسان «دیوار كه خراب می شود كلوخ ریزه اش هم زیاد است» . یك انقلاب كلوخ ریزه هم زیاد دارد. این مسائل هست، اما اینها نباید ما را به انقلابمان و به خودمان به عنوان یك ملت انقلابی بی اعتقاد و بی ایمان كند. باید كوشش كنیم جلو این مفاسد را بگیریم. افرادی كه می خواهند به این انقلاب ماهیت دیگری بدهند، ماهیت مادی و رفاهی بدهند یا آن را در آزادی از نوع آزادی غربی و رهایی حیوانی غربی خلاصه كنند آنها هم- حتی اگر ندانسته است- دارند ضربه به این انقلاب می زنند.
پروردگارا امر به معروف و نهی از منكر را در ملت ما تقویت بفرما.
پروردگارا رهبر ما را در كنف حمایت خودت محفوظ بدار.
پروردگارا دشمنان ملت ما و دشمنان انقلاب اسلامی ما را به دست خود ما منكوب و ذلیل بفرما.
پروردگارا اموات ما را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 225
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است