در
کتابخانه
بازدید : 601617تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand دیباجه دیباجه
Expand اهداف روحانیت در مبارزات*  اهداف روحانیت در مبارزات*
Expand مفهوم آزادی عقیده مفهوم آزادی عقیده
Expand تحلیل انقلاب ایران (1) تحلیل انقلاب ایران (1)
Expand تحلیل انقلاب ایران (2) تحلیل انقلاب ایران (2)
Collapse آینده انقلاب اسلامی ایران آینده انقلاب اسلامی ایران
Expand ماهیت انقلاب ایران ماهیت انقلاب ایران
Collapse ریشه های انقلاب اسلامی ریشه های انقلاب اسلامی
«اصلاح» و «انقلاب»
انقلاب روحی، مقدمه انقلاب اجتماعی
Expand اركان انقلاب روحی مردم ایران: اركان انقلاب روحی مردم ایران:
خودباختگی
حالت استسباع
ایمان و اعتماد به خود
خودباختگی ملی
دو نمونه
بزرگترین هدیه یك رهبر به ملت خود
دو دلیل بر رد «جمهوری دموكراتیك اسلامی»
كشف «منِ» اسلامی از راه آشنایی با تاریخ و ایدئولوژی اسلام
پنج قرن تمدن اسلامی
فلسفه های زندگی اسلامی، مترقی تر از مشابه غربی
نتیجه
Expand عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی
Expand استقلال و آزادی استقلال و آزادی
Expand معنویت در انقلاب اسلامی معنویت در انقلاب اسلامی
Expand روحانیت و انقلاب اسلامی روحانیت و انقلاب اسلامی
Expand وظایف حوزه های علمیه وظایف حوزه های علمیه
Expand نقش زن در جمهوری اسلامی نقش زن در جمهوری اسلامی
نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران
درباره ی جمهوری اسلامی
مصاحبه مطبوعاتی
جمهوری اسلامی- انتقادها
مصاحبه تلویزیونی (1)
مصاحبه تلویزیونی (2)
مصاحبه تلویزیونی (3)
Expand بخش ضمیمه: آزادی عقیده بخش ضمیمه: آزادی عقیده
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نقطه ی مقابل آن، ایمان و اعتماد به خود پیدا كردن است.
مردی از اصحاب پیغمبر اكرم بسیار فقیر شد، در نان شبش هم گیر كرده بود.

زنش به او گفت برو پیش پیغمبر، از پیغمبر كمك بگیر. یك روز رفت در حضور پیغمبر نشست، تا آخر كه مردم رفتند. ولی خجالت كشید به پیغمبر یك جمله بگوید. اما قبل از آن كه برود، پیغمبر اكرم احساس كرد كه موضوع چیست، این جمله را به طور كلی فرمود: هر كس از ما كمك بخواهد ما به او كمك می دهیم ولی هر كس به خدا توكل كند و دنبال كار برود خدا به او كمك خواهد كرد. برخاست و به خانه آمد. یك شبانه روز دیگر هم گذشت، گرسنگی بیشتر به او فشار آورد. زنش به او گفت برخیز برو پیش پیغمبر، رفتی یك كلمه نگفتی. روز دوم هم رفت، یكی دو ساعت نشست، باز خجالت كشید بگوید. باز پیغمبر در ضمن سخنانش آن جمله را تكرار كرد. روز سوم این جمله ی پیغمبر او را به خود آورد، گفت: ای دل غافل! پیغمبر دارد با من حرف می زند، من مخاطبش هستم؛ به من می گوید كه اگر تو می خواهی از من گدایی كنی من حاضرم به تو كمك كنم اما از من هم گدایی نكن، برو به خودت تكیه كن و به خدای خودت. به فكر افتاد [كه كاری انجام دهد. با خود گفت ] كار كه در دنیا قحط نیست، اگر عطار بوده ام و عطاری نمی توانم بكنم، بقال بوده ام و بقالی نمی توانم بكنم، چوپان بوده ام و چوپانی نمی توانم بكنم، ببینم كار دیگری در دنیا
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 215
نیست؟ به عقلش رسید كه برود هیزم كشی كند. طناب ندارم، از همسایه قرض می كنم. تیشه ندارم، از همسایه دیگر قرض می كنم. رفت در بیابان و یك پشته هیزم آورد و فروخت. مقدار كمی پول به دستش آمد. برق امید در دلش پیدا شد. فردا رفت مقدار دیگری آورد. چند روز این كار را انجام داد، توانست ریسمان را از پول خودش تهیه كند، چند روز دیگر توانست تیشه را از پول خودش تهیه كند. مدت دیگری توانست یك حیوان برای خودش تهیه كند. كم كم زندگی اش اداره شد. بعد از مدتی یك روز رفت خدمت رسول اكرم، پیغمبر به او فرمود: نگفتم به تو: هر كس از ما كمك بخواهد به او كمك می دهیم اما اگر كسی از ما كمك نخواهد و به خدا توكل كند و دنبال كار برود خدا او را كمك می كند. پیغمبر با این جمله كاری كرد كه او را متكی به قدرت و نیروی خودش كرد و او فهمید اگر دنبال كار برود از این راه می تواند زندگی خود را اداره كند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است