در
کتابخانه
بازدید : 601603تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
Expand دیباجه دیباجه
Expand اهداف روحانیت در مبارزات*  اهداف روحانیت در مبارزات*
Expand مفهوم آزادی عقیده مفهوم آزادی عقیده
Expand تحلیل انقلاب ایران (1) تحلیل انقلاب ایران (1)
Expand تحلیل انقلاب ایران (2) تحلیل انقلاب ایران (2)
Collapse آینده انقلاب اسلامی ایران آینده انقلاب اسلامی ایران
Expand ماهیت انقلاب ایران ماهیت انقلاب ایران
Collapse ریشه های انقلاب اسلامی ریشه های انقلاب اسلامی
«اصلاح» و «انقلاب»
انقلاب روحی، مقدمه انقلاب اجتماعی
Expand اركان انقلاب روحی مردم ایران: اركان انقلاب روحی مردم ایران:
خودباختگی
حالت استسباع
ایمان و اعتماد به خود
خودباختگی ملی
دو نمونه
بزرگترین هدیه یك رهبر به ملت خود
دو دلیل بر رد «جمهوری دموكراتیك اسلامی»
كشف «منِ» اسلامی از راه آشنایی با تاریخ و ایدئولوژی اسلام
پنج قرن تمدن اسلامی
فلسفه های زندگی اسلامی، مترقی تر از مشابه غربی
نتیجه
Expand عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی
Expand استقلال و آزادی استقلال و آزادی
Expand معنویت در انقلاب اسلامی معنویت در انقلاب اسلامی
Expand روحانیت و انقلاب اسلامی روحانیت و انقلاب اسلامی
Expand وظایف حوزه های علمیه وظایف حوزه های علمیه
Expand نقش زن در جمهوری اسلامی نقش زن در جمهوری اسلامی
نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران
درباره ی جمهوری اسلامی
مصاحبه مطبوعاتی
جمهوری اسلامی- انتقادها
مصاحبه تلویزیونی (1)
مصاحبه تلویزیونی (2)
مصاحبه تلویزیونی (3)
Expand بخش ضمیمه: آزادی عقیده بخش ضمیمه: آزادی عقیده
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
حال آیا ممكن است جامعه ای انقلاب كند، نظامات اجتماعی حاكم بر آن جامعه را دگرگون كند بدون آن كه خود آن مردم از نظر روحیه و شخصیت روحی دگرگون شده باشند؟ این خودش مسئله ای است. آیا می تواند مردمی همان مردمی باشند كه ده سال پیش بوده اند ولی انقلاب كرده اند و وضع جامعه را عوض و دگرگون كرده اند - یا می خواهند چنین كنند- بدون آن كه افراد عوض شده باشند و یك دگرگونی بنیادی در روحیه افراد پیدا شده باشد؟ این امكان ندارد. اگر ما مردمی را دیدیم كه دگرگونی بنیادی در روحیه ی آنها پیدا نشده است حق داریم در انقلاب اجتماعی آنها شك كنیم و یا چندان به آینده ی انقلاب آنها امیدوار نباشیم.
از نظر نظامات اجتماعی هنوز انقلاب ما نارس است یعنی مرحله اول و قدم اول را طی كرده؛ یك نظام سیاسی را برداشته و در حال برقرار كردن یك نظام سیاسی دیگر است؛ تا برسیم به سایر نظامات اجتماعی، كه درباره ی آنها در همین جلسات در نظر است بحث كنیم.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 211
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است