در
کتابخانه
بازدید : 576326تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اسلام چنین دینی است، روحانیت محض نیست كه بگوییم این انقلاب چون جنبه روحانی دارد پس جنبه اسلامی هم دارد. نه، همه جنبه هایش آمیخته به جنبه اسلامی بود. اگر ما می گوییم انقلاب ایران یك انقلاب اسلامی بود معنایش این نیست كه یك انقلابِ فقط روحانی و معنوی و راجع به حالات معنوی انسان بود.

چون امكان عبادتها و نیایشها به درستی نبود و درب مساجد بسته بود مردم طغیان كردند. نه، انقلاب اسلامی یعنی انقلابی كه همه جانبه بود و اسلام در همه ی جوانبش نفوذ داشت. از جنبه محرومین هم رنگ اسلامی داشت و لهذا خود مرفّه با محروم در این انقلاب شركت داشت و به استقبال محروم می آمد، مرفّه و محروم هماهنگ با یكدیگر حركت می كردند. انقلابی بود كه توانست از گروه مخالف سرباز جذب كند و به این طرف بیاورد چون انقلابی بود كه می توانست وجدانهاو فطرتها را در اعماق ضمیر مردم به حركت درآورد.
ما تا انقلاب خودمان را دقیق نشناسیم، تا تمام ابعاد این انقلاب را نشناسیم نمی توانیم آن را در آینده حفظ و نگهداری، رهبری و هدایت كنیم. اگر نشناسیم، یك وقت می بینیم دانسته یا ندانسته تحریفش كرده ایم. مگر انقلاب صدر اسلام را بنی امیه با یك تردستی تحریف نكردند؟ یك انقلاب صد در صد اسلامی كه چیزی كه در آن وجود نداشت ریشه های قومی و نژادی و خونی بود، یك وقت دیدیم آن را به یك انقلاب قومی و نژادی و خونی تبدیل كردند و گفتند این، انقلاب عرب بود علیه غیر عرب، برای سیادت عرب بر غیر عرب بود؛ یعنی یك تحریف.
پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منوّر بگردان، ما را قدردان نعمتها و موهبتها بالخصوص موهبتهای اجتماعی كه اخیرا عنایت فرموده ای قرار بده، مسلمین را هرچه بیدارتر بگردان، مسلمین را از این كه هر نوع گرایش انحرافی پیدا كنند محفوظ و مصون نگه بدار، این وحدت و الفت و اتفاق را در میان مسلمانان محفوظ و باقی نگه بدار.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 209
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است