در
کتابخانه
بازدید : 175579تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
یكی از مسائل اقتصادی «پول» است. تا زمانی كه زندگی اجتماعی بشر توسعه زیادی نداشت و تقسیم كار و تخصص، زیاد به میان نیامده بود حوائج افراد به آسانی قابل مبادله بود، یعنی افراد به سهولت می توانستند آنچه را كه احتیاج دارند به وسیله مبادله با چیزی كه خود تولید می كنند و مورد احتیاج تولید كننده ی كالای مورد نیاز است به دست آورند. ولی تدریجاً در اثر تكامل صنایع و توسعه احتیاجات و تنوع آنها و ازدیاد روابط و تقسیم و تخصص بیشتر، مبادله دچار اشكال شد، ناچار لازم شد كه شی ء خاصی كه دارای ارزش ذاتی یا اعتباری و تضمینی باشد به میان بیاید كه آن «پول» است. در باب پول مباحثی هست، یكی این كه آیا ارزش طلا و نقره ذاتی است؟ یعنی از آن جهت واسطه واقع شده كه مورد احتیاج همه است و در همه زمانها مورد احتیاج است، و بعلاوه كهنه و فاسد نمی شود، و بعلاوه سبك و قابل حمل و نقل است؟ یا علت دیگر دارد و جنبه قراردادی دارد؟ مطلب دیگر این كه در چه مرحله از مراحل تاریخی اجتماع بشر و در چه دوره ای از ادوار تاریخ، پول رایج شده است؟ اینها مطالبی است كه در آینده باید از آنها بحث كنیم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است