در
کتابخانه
بازدید : 222398تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بسم الله الرحمن الرحیم.

از مجموع بحثهایی كه شد این طور دستگیرمان شد كه عملیات بانك در چند قسمت خلاصه می شود. ما هركدام را جداگانه از نظر انطباقش با موازین شرعی بحث می كنیم. قسمتی از عملیات بانك دریافتهای خود بانك است از مردم كه عناوین مختلف دارد: حساب جاری، سپرده ی دیداری، سپرده ی موقت، پس انداز و. . .

كه فرق بعضی از اینها را با بعضی دیگر من دقیقاً نمی دانم و خیال هم نمی كنم در ماهیت قضیه تأثیری داشته باشد. توضیحش را بعداً از آقایانی كه واردند می خواهیم؛ خصوصاً كه جناب آقای نیكیار هم آمده اند [1]. این پول گرفتن های بانك از نظر شرعی چه عنوانی دارد؟ ما پولی را به عنوان حساب جاری یا سپرده یا پس انداز در بانك می گذاریم، این چه عنوانی دارد؟ آیا امانت است نزد بانك یا ما قرض می دهیم به بانك؟
[1] [آقای نیكیار از كارشناسان برجسته بانك رهنی بود كه در سال 1359 به رحمت ایزدی پیوست. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است